Kandidatprogrammet i moderna språk, alltså språk som talas idag, har interkulturell prägel och innehåller både teoretiska moment och praktisk språkfärdighetsträning. Målet är att du ska få gedigna kunskaper i ett eller flera språk. De två inledande terminerna läser du ett av de språk som kan vara huvudområde: engelska, finska (för finsktalande),franska, italienska, lettiska, litauiska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska. Inriktningarna mot teckenspråk, språkdidaktik och tvåspråkighet erbjuds höstterminen 2016.
Termin tre är programgemensam  termin för alla och ger övergripande kunskaper om språkanvändning, språkstruktur, språkinlärning, flerspråkighet och interkulturella kommunikationsmönster samt färdigheter i akademiskt språkbruk. Kurser inom huvudområdet läses i tre eller fyra terminer, beroende på vilket språk du väljer. Resterande del - en eller två terminer – ägnas åt breddning, valfri praktik eller utlandsstudier. Det betyder att du kan skräddarsy din utbildning utifrån särskilda intressen och mål. Praktik och utlandsstudier inom ramen för programmet ger dig möjlighet att öva och förbättra dina språkkunskaper och kan innebära en öppning mot arbetslivet. Programmet ger dig behörighet till studier på avancerad nivå inom huvudområdet.

Arbetsmarknad

Språkkunskaper ger ökade möjligheter på en allt mer globaliserad arbetsmarknad. Att kunna kommunicera på olika språk är ofta ett krav inom exempelvis turistnäringen, handel och näringsliv, ambassader, förlagsbranschen, media och journalistik samt internationella företag och organisationer.

Behörighet

Behörighet varierar beroende på valt huvudområde. Se under respektive inriktning nedan för detaljerad information.

Utbildningsplan och inriktningar inom detta program:


KontaktpersonStudierektor