Forskning

Våra forskningsområden

Våra aktuella forskningsområden inom svenska/nordiska språk kan grupperas under följande tre huvudrubriker, som någorlunda väl täcker den samlade insatsen: Samtida språkbruk i samhällsperspektiv, Nordistik med kulturhistorisk inriktning och Forskning om det svenska språksystemet.

Se även Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet för deras forskningsområden.

Forskarskolan

Inom Humanistiska fakultetens forskarskola ger vår institution under läsåret 2017/2018 egna kurser och kurser tillsammans med andra institutioner. Dessutom ansvarar vi för ett tema tillsammans med en annan institution.

Logo © IVIP

Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP) (2013–2020)

Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska är ett forskningsprogram i samarbete mellan Stockholms universitet, Helsingfors universitet, Åbo universitet och Institutet för språk och folkminnen i Göteborg.

Medarbetare personal
Högre seminarier och kollokvier
Biblioteket
Forskningsdatabasen
su.se/play

The web talk show Crosstalks

Crosstalks

Leading professors from Swedish top universities discuss global topics live with viewers world wide.

SMDB, Svensk mediadatabas

Söktjänsten för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Där hittar du uppgifter om tv, radio, video, biovisad film, skivor och multimedier.

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler