Sen anmälan till VT 2023

Missade du att söka under ansökningsperioden för våren 2023? Från och med den 15 december har du chansen att ansöka till flera av våra kurser och program som öppnar för sen anmälan.

Ung kvinna sitter och läser på Laptop vid skrivbord på kvällen.
Foto: Jens Olof Lasthein.
 
 

Hur du gör en sen anmälan

Du gör en sen anmälan på samma sätt som vid ordinarie ansökningsperiod via:
www.antagning.se
Du hittar direktlänk till anmälningssidan genom att klicka på respektive kurs eller program nedan.

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas din anmälan efter det datum du anmälde dig. Sena anmälningar handläggs löpande och det kan dröja ända fram till kursstart innan du får besked om antagning.

Läs mer om vad som gäller från anmälan till antagning

 

Utbildningar som öppnar för sen anmälan

Nedan hittar du våra utbildningar som öppnar för sen anmälan från den 15 december inför vårterminen 2023.

Anmälan stänger en vecka innan kursen eller programmet startar. Anmälan kan komma att stänga tidigare om det finns tillräckligt många sökande. Anmäl dig därför så fort som möjligt när anmälan öppnar för att öka dina chanser att få en plats.

 

Lärarprogram

Anmälan stänger en vecka innan programmet startar. Observera att programmen kan komma att stänga tidigare om det är tillräckligt många sökande.

Förskollärarprogrammet (LFÖRY), 210 hp

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form (BILD), 180 hp

 

Fristående kurser på grundnivå

Anmälan stänger en vecka innan kursen startar. Observera att kurserna kan komma att stänga tidigare om det är tillräckligt många sökande.

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer (UB120F), 7,5 hp

Barn, ungdomar och sexualitet i skolan (UB127F), 7,5 hp

Barndomssociologi och barnkultur (BK10II), 7,5 hp

Barnkultur II (BK00II), 30 hp

Barns och ungas mediekulturer – relationer, rörlighet, möjligheter (BK30II), 7,5 hp

Barns och ungas upplevelser av kultur (BK40II), 7,5 hp

Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik (UB314FF), 12 hp, kursen ges på engelska.

Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling (UB313F), 12 hp, kursen ges på engelska.

Förskoledidaktik med inriktning mot utforskande lärande (UB308F), 6 hp, kursen ges på engelska.

Lära i och om fritidshem (UB126F), 15 hp

Sociala relationer i skolan (UB123F), 7,5 hp

 

Fristående kurser på avancerad nivå

Anmälan stänger en vecka innan kursen startar. Observera att kurserna kan komma att stänga tidigare om det är tillräckligt många sökande.

Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem (UB457F), 7,5 hp

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan (UB315F), 7,5 hp

Barn, unga och migration (UB458F), 7,5 hp

Barnets bästa i barnkulturen (BKK004), 7,5 hp

Kritisk diskursanalys och debatter om förskolan (UB454F), 7,5 hp

Kulturella perspektiv på förskolan (UB453F), 7,5 hp

Politisk styrning och ledarskap i förskolan (UB455F), 7,5 hp

Våld i barns och ungas vardagsliv (UB459F), 7,5 hp

Sök bland våra utbildningar