Institutionen för biologisk grundutbildning. Foto: Eva Dalin.
Institutionen för biologisk grundutbildning. Foto: Eva Dalin.

Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG) ansvarar för alla kandidat- och masterkurser samt examensarbeten i biologi vid Stockholms universitet. Institutionen bedriver ingen egen forskning utan fokus är helt på samordnandet av biologiundervisningen. Lärarna jobbar oftast inte vid BIG, som mest har teknisk och administrativ personal, utan kommer ifrån de olika forskningsinstitutionerna i biologi. Se organisation för att läsa mer om hur BIG och biologiundervisning vid Stockholms universitet fungerar.

Biologi var ett av de första ämnena som lärdes ut när Stockholms universitet grundades. Föreläsningar i botanik och zoologi hölls redan under våren 1879. Den första heltidsanställda läraren på universitetet undervisade just i zoologi. En bredare biologiutbildning utvecklades på 1970-talet, dels på grund av att nya fält inom blockämnet biologi utvecklades, samt som en följd av att samhällets behov och arbetsmarknaden ändrades. Den nya utbildningen krävde mycket samarbete mellan de olika institutionerna inom biologi, vilket ledde till skapandet av institutionen för biologisk grundutbildning.

1998 vann BIG Årets Utbildningsinstitution. Flera av de lärare som undervisar på våra kurser har också vunnit universitetets pedagogiska lärarpris, Årets lärare.

  • Ki Winbladh, Zoologiska Institutionen (1993)
  • Owe Jansson, tidigare Botaniska Institutionen (1996)
  • Tore Bengtsson, tidigare Wenner-Grens Institut för Experimentell Biologi (1999)
  • Gunnel Skoog, Zoologiska Institutionen (2002)
  • Margareta Ohné, tidigare Institutionen för Genetik, Mikrobiologi och Toxikologi (2007)

Sedan 2014 ger vi ut BIG-nytt två gånger per termin. Det är ett informationsblad i pdf-format som vänder sig till biologistudenter och till lärare inom biologiska sektionen. Alla tidigare nummer finns här. Bidrag är välkomna! Kontakta redaktören Margareta Ohné, 070 648 11 27, margareta.ohne@su.se.