Stipendier

Här hittar du information om stipendier som du kan söka när du studerar vid Stockholm Business School. Stipendierna är sorterade efter sista månad att ansöka.

Du hittar också information om stipendier här

Januari

Qreds stipendium

Qreds stipendium delas ut till en uppsats som skrivs för att belysa och lyfta frågor kring entreprenörskap och att driva småföretag. Stipendiet är avsett att främja kunskap och nytänkande för de entreprenöriella branscher som Qred verkar inom. Stipendiet uppgår till ett värde av ‍10 000 kr.
Ansökan för Qreds stipendium HT23 är öppen t o m 4/1 2024.
Läs mer om Qreds stipendium och ansök

The Study of the U.S. Institute on Environmental Issues

- Stipendium för studenter på kandidatnivå sommaren

Fulbright Commission utlyser härmed Study of the U.S. Institutes for European Student Leaders (SUSI) för sommaren. Stipendiet ger möjlighet för svenska studenter som läser på kandidatnivå (undergraduate) i åldrarna 18-25 år vid universitet/högskolor att delta i en 5-veckors kurs och studieresa i USA. Resa, visum och uppehälle etc ingår.
Sista ansökningsdag 10 januari 2024.

Läs mer om stipendiet

Payup Stipendium

Två gånger per år delar Payup ut ett stipendium, motsvarande ett värde av 5000 kr, till studenter som skrivit C- eller D-uppsatser vid svenska lärosäten. En månad efter sista ansökningsdagen väljer Payup slumpmässigt en vinnare. För att säkerställa att vi mottar din ansökan, skicka den till oss inom följande tider:
Vårterminen: Mellan 2024-01-01 och 2024-06-30
Höstterminen: Mellan 2024-07-01 och 2024-12-31
Läs mer om stipendiet

 

Februari

Fackförbundet Visions uppsatsstipendier

Visions samhällsvetarstipendium kan sökas av dig som skrivit en uppsats om Sveriges välfärd – dess utveckling, utmaningar och kvalitet. Visions ledarskapsstipendium kan sökas av dig som skrivit en uppsats som behandlar ett ämne relaterat till ledarskap och förutsättningarna för gott ledarskap. Stipendierna är på 20 000 kr. Sök senast 28 februari – stipendierna återkommer varje år.
Läs mer

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom International Trade Scholarship 7 Juni 2023 – 7 Juni 2024

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom lämnar ett stipendium till Svenska Handelskammaren i Nederländerna för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och industri.
Sista ansökningsdatum är 3 Februari 2023, rekryteringsprocessen sker löpande.

Ansökan för Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom 2023-2024 (173 Kb)

Lånenstipendiet - för dig som skriver uppsats inom privatekonomi

Lånenstipendiet är ett stipendium som delas ut till en student som med sin uppsats, bidrar till ökad kunskap bland befolkningen inom ämnet privatekonomi. Syftet med stipendiet är att främja den allmänna kunskapen inom ekonomi och belöna arbetet som ligger bakom. Ansökningsperioden pågår fram till 28:e februari 2023.

Läs mer om Lånenstipendiet

Mars

Management trainee vid Svenska Handelskammaren i Nederländerna

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom utlyser ett stipendium på 200 000 SEK för att erbjuda kreativa nyexaminerade svenska studenter möjligheten att fördjupa sina kunskaper inom internationell handel och affärsrelationer på Svenska Handelskammaren i Nederländerna.
Som International Management Trainee, kommer du under ett år att aktivt delta i arbetet vid Handelskammaren. I denna roll kommer du huvudsakligen arbeta som projektledare inom Kommunikation och Markandsföring. Ansök senast 31 mars. Ansökan Internationell Management Trainee (67 Kb)

Praktikplats Kommunikation och Markandsföring vid Svenska Handelkammaren i Nederländerna

Svenska Handelskammaren i Nederländerna erbjuder en praktikplats under höstterminen 2024 till en driven och motiverad student som befinner sig i slutet av sin utbildning. Som praktikant kommer du under 20 veckor att aktivt delta i arbetet vid Handelskammaren och få möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom internationell handel och affärsrelationer. Ansök senast 31 mars. Praktik HT24 Svenska Handelskammaren i Nederländerna (39 Kb)

Management Trainee position Svenska Handelskammaren i Nederländerna

Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse lämnar ett stipendium till Svenska Handelskammaren i Nederländerna för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och industri. Sökande ska vara eller tidigare ha varit bosatt, studerat eller ha annan relevant anknytning inom Uddevalla/Trollhättans kommuner. Stipendiesumman uppgår till 250.000 kronor och tillträde sker 26 juni för en tolv månaders tjänstgöring på Handelskammaren i Nederländerna.

Sista ansökningsdatum: 31 mars 2024, rekryteringsprocessen sker löpande. 
Läs mer om stipendiet och hur du ansöker

Gull och Stellan Ljungbergs stiftelse Foundation Scholarship 2024-2025 (61 Kb)

Kredity Stipendium för ekonomi - 5000 kr, årlig återkommande

Studerar du ekonomi, statsvetenskap, juridik eller internationella relationer och ska skriva en uppsats under vårterminen?
Stipendiet delas ut till en student med bäst uppsatsidé. Vi ser gärna att uppsatsen behandlar ekonomi, det föreligger dock inget krav om att uppsatsen behandlar privatekonomi. Ansökningsperioden pågår till och med 31 mars.
Läs mer om Kredity Stipendium

Sök utlandsstipendium från Hans Werthén Fonden

Har du tänkt vidareutveckla dig utomlands, är cirka 25–35 år, har en akademisk examen helst lägst på mastersnivå men gärna doktorsexamen? Då kan du söka ett stipendium från Hans Werthén Fonden vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Ansökan är öppen från mitten av januari t o m början av mars.
Mer information finns hos IVA.

Uppsatsstipendium från Landshypotek Bank

Landshypotek Bank har ett uppsatsstipendium för studenter med intresse för de gröna näringarna. Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra den yngre generationens intresse för det svenska lantbruket och dess framtid. Stipendiet delas ut årligen med en prispeng på 10 000 kronor. 
Läs mer

April

Kreditkolls Fintech-stipendium

Kreditkolls fintech-stipendium delas ut 1 gång per år, antingen under höstterminen eller vårterminen. Kreditkolls Fintech-stipendium är på 5000 kr.

Krav för ansökan:
Du är aktivt studerande på heltid.
Du skriver en C-, D-uppsats eller motsvarande på någon högskola eller universitet, i Sverige eller med utlandsstudier.
Din uppsats berör fintech - någon aspekt av produkt/tjänst med teknologisk innovation som används eller kan användas där kärnverksamheten i huvudsak handlar om finansiering. Det kan handla om teknik, säkerhet, juridik, ekonomi etc.
Ett grundläggande syfte med uppsatsen bör vara att vidare arbete kan leda till effektivare och billigare tjänster som är tillgängliga för fler människor.
Läs mer

Mystep Ekonomistipendium

Två gånger per år delar Mystep ut ett stipendium värt 5000 kr till den C- eller D-uppsats, inom ekonomi, som har den bästa uppsatsidén. Använd pengarna för att finansiera litteratur, resor, intervjuer m.m. som kan bidra till en högre kvalitet på uppsatsen. Sista ansökningsdag för vårterminen är sista april. Sista ansökningsdag för höstterminen är sista oktober.
Läs mer

InvestoRunner Stipendium

Ansök till InvestoRunner Stipendium på totalt 10,000 kr per år. InvestoRunner erbjuder ett stipendium per termin på 5000 kr för dig som ska skriva examensarbete eller studera utomlands. Sista ansökningsdatum är 30 april och 31 oktober varje år.
Läs mer

CryptoRunner Stipendium

CryptoRunner erbjuder ett stipendium per termin på 5000 kr för dig som ska skriva examensarbete eller studera utomlands. Sista ansökningsdatum för vårterminen är 30 april och höstterminen 31 oktober varje år. Krav för ansökan är att din uppsats eller studier utomlands berör ekonomi eller inkluderar ett ekonomiskt perspektiv.
Läs mer

Laura Bassi Scholarship

The Laura Bassi Scholarship was established by Editing Press in 2018 with the aim of providing editorial assistance to postgraduates and junior academics whose research focuses on neglected topics of study, broadly construed, within their disciplines. The scholarships are open to every discipline and are awarded three times per year: April, August and December.
Read more about the Laura Bassi Scholarship

Fotakutens stipendium

Fotakuten.se är en del av Aukar Investment AB som förvärvar och förvaltar verksamheter i ett generationsskifte. Vi tror att utlandsstudier är ett mycket bra sätt för studenten att höja sin kompetens samt bidra med ett kunskapsutbyte mellan kulturer, därför har vi lanserat ett stipendium för utlandsstudier. Fotakutens stipendium är värt 5 000 kronor och delas ut två gånger per år. Sista ansökningsdagen på våren är 30 april och sista ansökningsdagen på hösten är 31 oktober.

Läs mer om Fotakutens stipendium

Kreditkort.nu

Ett stipendium värt 5 000 kronor till ekonomistudenter som inriktar sin uppsats på privatekonomi och gärna något relaterat till kreditkort eller framtida betallösningar. Stipendiet delas ut löpande två gånger om året. Sista ansökningsdag är 30 april.

Läs mer om stipendiet

Dittlån.se

Ett stipendium på 5000 kr för ekonomistudenter som ger möjligheten att få 5 000 kronor inför att skriva C- eller D-uppsatser inom ämnen som rör ekonomi, juridik och framför allt lånemarknaden. Öppnat för alla som studerar utomlands. Delas ut en gång under höstterminen och en gång under vårterminen. Sista ansökningsdag är 30 april.

Läs mer om stipendiet

Kreditkortsval.se

Ett stipendie värt 5 000 kronor för ekonomistudenter som ska skriva C- eller D-uppsatser om ämnen kopplat till finans, kreditkort och betallösningar. Delas ut en gång under höstterminen och en gång under vårterminen. Sista ansökningsdag är 30 april.
Läs mer om stipendiet

Lånfinans stipendium

Lånfinans delar ut ett årligt stipendium på 5000 kr till studenter som bedriver heltidsstudier på högskola eller universitet. Stipendiet är till för dem som ska skriva en C- eller D-uppsats som berör ämnen inom ekonomi eller juridik. Ansökande skall studera ekonomi, juridik eller statsvetenskap. Sista ansökningsdag är 30 April.
Läs mer om Lånfinans stipendium här

Brixos stipendium

Ska du ska skriva en kandidat- eller masteruppsats under innevarande termin (inom valfritt ämne) kan du ansöka om stipendium på 10 000 kr. Ansökan behöver inkomma senast 15 april och stipendiet delas ut 15 maj.
Läs mer om Brixos stipendium och ansök

Juli

Bostadspolitik och hyresmarknad – utmaningar och möjligheter

Hyresgästföreningen utlyser årligen ett stipendium om högst 25 000 kronor för kandidat- eller masteruppsatser som tar sig an relevanta bostadspolitiska frågor. Nu är ansökan öppen för 2023 års stipendium på temat “Bostadspolitik och hyresmarknad – utmaningar och möjligheter”. Uppsatsen ska vara skriven eller publicerad mellan 1 januari 2023 och 31 juli 2023.

För mer information kontakta Hyresgästföreningen. Uppsaterna ska ha inkommit till Hyresgästföreningen senast den 31 juli 2023.
Läs mer om Hyresgästföreningen uppsatsstipendium (480 Kb)

Stipendier för entreprenörer och forskare

Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse erbjuder stipendier för entreprenörer och forskare.

Entreprenörer kan söka personliga stipendium för utbildning där hen kan växa och utvecklas i rollen som ledare. Det kan till exempel vara en utbildning i ledarskap eller styrelsearbete.

Forskare kan söka stipendium för forskningsprojekt som kan komma till nytta i samhället genom att omsättas till produkter eller tjänster. Ansökan behöver vara inkommen senast den 31 juli.
Läs mer här


Augusti

Göteborgs Hamn stipendium/reseunderstöd för studier eller praktik utomlands

Göteborgs Hamn delar årligen ut stipendium genom en fond. Stipendiet eller reseunderstödet ska användas för tillägna sig mer djupgående kännedom och praktisk erfarenhet om utvecklingen av vårt lands handel särskilt hamnanläggningar och sjötransporter. Viktigt att kunna styrka med intyg att man blivit antagen för studier eller praktik utomlands. Ytterligare information ges via mail av carina.larsson@portgot.se
Sista anmälningsdagen är 15 augusti årligen.

Morebanker Stipendium  

(augusti och december)
Vi tror att studier är med och skapar en ekonomisk trygghet i framtiden, men vi vet också att det kostar mycket att starta sina studier både i Sverige och utomlands.
Morebanker delar därför ut två stipendium på 5.000 SEK varje år till dig som ska börja studera på en svensk högskola/universitet, eller har planer om att studera utomlands i minst en termin.
Läs mer och ansök

Creddos stipendium om 10 000 kr

För att ansöka skall du ha skrivit eller skriva en C- eller D-uppsats vid en svensk högskola eller universitet. Du skriver förmodligen uppsatsen inom ramen för företagsekonomi samt redovisning eller ekonomistyrning men även uppsatser inom ramen för utbildningar inom entreprenörskap eller marknadsföring är välkomna.

Läs mer på Creddos hemsida

September

Stipendier för studier i USA och Kanada

Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut stipendier för master-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse.
Läs mer

Stipendium för årets bästa uppsats inom digital marknadsföring

Pineberry är ett företag inom digital marknadsföring. Pineberrys uppsatsstipendium delas ut till den bästa uppsatsen inom digital marknadsföring, för att stödja och uppmuntra bidrag till vårt ämnesområdes fortsatta utveckling. Stipendiet är värt 10 000 kr och delas ut en gång per år.
Läs mer

Björn Lundén Informations stipendium

Som ett av Sveriges ledande kunskaps- och programvaruföretag inom redovisning, skatt och deklaration vill vi stimulera studenter som väljer att fördjupa sig inom dessa områden. Med start i år delar vi därför ut ett stipendium på 10 000 kr till årets bästa uppsats om den pågående digitaliseringen på redovisningsområdet. Stipendiet kan sökas av dig som under läsåret skrivit C- eller D-uppsats vid ett svenskt universitet eller högskola.
Läs mer

Uppsatsstipendium - Compricers Ekonomistipendium

Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Compricers Ekonomistipendium delas varje år ut till den bästa uppsatsen inom privatekonomi. Stipendiet är värt 20 000 kronor. Sista ansökningsdag 30 september. Årligt återkommande.

Läs mer om stipendiet och ansökningsregler

Stipendium för uppsats om försäkringar

försäkrat.se delar ut stipendium för uppsats inom försäkringar/ekonomi med ett värde av 5000 kr. Stipendiet delas ut till dig med bäst uppsatsidé. Vi ser gärna att uppsatsen handlar om försäkringar, men alla uppsatser som berör ekonomi är välkomna och uppmuntrade att ansöka.

Läs mer om stipendiet

Årets kommunalekonomiska examensarbete

KEF letar efter Sveriges bästa kommunalekonomiska examensarbete! Det vinnande bidraget får ta emot ett stipendium på 10 000 kr samt möjligheten att visa upp sitt arbete och nätverka med hundratals potentiella arbetsgivare i offentlig sektor på våra Ekonomichefsdagar.
Läs mer och ansök

Oktober

Outdoors stipendium

Outdoors stipendium delas ut till årets bästa uppsats inom turism – för att stödja och uppmuntra bidrag till att bevisa hur viktig turismen är och hur den kan utvecklas för framtiden. Stipendiet kan sökas av studenter som har skrivit C-uppsats eller D-uppsats.
Läs mer om stipendiet, sista ansökningsdag är 31 oktober

Stipendium om 10 000 kr kan tilldelas studerande vid Stockholms universitet som:

  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasium inom stiftet
  • är mindre bemedlad
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.

Endast studerande som klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och som har för avsikt att examineras vid statligt universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers Tekniska Högskola kan komma ifråga för stipendium. Alla poäng medräknas oavsett vilka byten av kurser och program som skett. Stipendium kan endast erhållas en gång. Ansökningsblankett finns på www.su.se/stipendier och www.hvitfeldtskastiftelsen.se
 
Till ansökan skall bifogas:

  • kopia av slutbetyg från gymnasieskola
  • personbevis där födelseort framgår
  • LADOK-utdrag över hittills uppnådda studieresultat.

Ansökan och bilagor skickas som en pdf-fil via e-post till registrator@su.se senast den 9 oktober. Ange dnr SU FV-0043-21 i din ansökan.

WeKrypto Stipendium om kryptovalutor

På WeKrypto delar vi ut 7 500 kr varje år till en student som skrivit en kandidat-, magister- eller masteruppsats om Bitcoin, kryptovalutor, web3 eller blockkedjor. Vi välkomnar uppsatser med ett finansiellt perspektiv eller ett tekniskt perspektiv.
Läs mer om stipendiet och ansök senast sista oktober


November

Japanstiftelsen

- Stipendiestiftelsen för Studier av Japanskt Samhällsliv/ Sweden-Japan Foundation utlyser stipendier

Sista ansökningsdag: 1 december varje år

Stipendierna är individuella och gäller för 2 veckors till 3 månaders vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige. Sökande kan vara forskare, doktorander, journalister, konst- och kulturutövare samt högskolestuderande - endast för examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå.

Stiftelsen har ett ansökningstillfälle årligen i december för stipendier som avser nästkommande år.

Ansökan ska vara postad (kan ej skickas elektroniskt) senast 1 december.
Läs mer

Zensums Ekonomistipendium

Ett stipendium med en prissumma på 15 000 kr som delas ut till ekonomistudenter varje termin.
Läs mer

Advisas stipendium för unga studenter

I tider där allt fler unga oroar sig över sin privatekonomi vill vi på Advisa ge en push till de som ändå väljer att investera i sin framtid. Därför delar vi ut ett stipendium på 10 000 kronor till en ung student som kan dela med sig av ett smart spartips som gör studentlivet enklare!

Kriterier:
• Under 26 år gammal
• Studerar heltid på svensk högskola eller universitet
• Folkbokförd i Sverige.
• Ansök senast 1 december 2024.

Läs mer om Advisas stipendium och ansök

December

Lavendlas stipendium för hållbarhet

- 10 000 kr till hållbarhetsprojekt.
Vi kan aldrig betona nog hur viktigt hållbart och klimatvänligt företagande är för att nå de högt uppsatta utsläppsmålen på nationell och EU-nivå. Lavendla vill självklart vara en del av utvecklingen och bidra på alla sätt vi kan. Som ett led i det arbetet att bli mer klimatvänliga, utlyser vi ett stipendium på 10 000 kr, som avser uppsats eller forskning, inom hållbarhet och minskad klimatpåverkan. Vi välkomnar din ansökan innan den 31 dec.
Läs mer

På denna sida