Stipendier

Här hittar du information om stipendier som du kan söka när du studerar vid Stockholm Business School. Stipendierna är sorterade efter sista månad att ansöka.

Du hittar också information om stipendier här

Januari

The Study of the U.S. Institute on Environmental Issues

- Stipendium för studenter på kandidatnivå sommaren 2022

Fulbright Commission utlyser härmed Study of the U.S. Institutes for European Student Leaders (SUSI) för sommaren 2022. Stipendiet ger möjlighet för svenska studenter som läser på kandidatnivå (undergraduate) i åldrarna 18-25 år vid universitet/högskolor att delta i en 5-veckors kurs och studieresa i USA, se villkor i bilaga. Resa, visum och uppehälle etc ingår.
Sista ansökningsdag i januari.

Läs mer om stipendiet

Februari

Fackförbundet Visions uppsatsstipendier

Visions samhällsvetarstipendium kan sökas av dig som skrivit en uppsats om Sveriges välfärd – dess utveckling, utmaningar och kvalitet. Visions ledarskapsstipendium kan sökas av dig som skrivit en uppsats som behandlar ett ämne relaterat till ledarskap och förutsättningarna för gott ledarskap. Stipendierna är på 20 000 kr. Sök senast 28 februari – stipendierna återkommer varje år.
Läs mer

Management Trainee position Svenska Handelskammaren i Nederländerna

Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse lämnar ett stipendium till Svenska Handelskammaren i Nederländerna för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och industri. Sökande ska vara eller tidigare ha varit bosatt, studerat eller ha annan relevant anknytning inom Uddevalla/Trollhättans kommuner.

Stipendiesumman uppgår till 200.000 kronor och tillträde sker 7 juni för en tolv månaders tjänstgöring på Handelskammaren i Nederländerna

Sista ansökningsdatum: 3 februari 2023, rekryteringsprocessen sker löpande. 
Läs mer om stipendiet och hur du ansöker

Gull och Stellan Ljungbergs stiftelse Foundation Scholarship 2023-2024 (119 Kb)

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom International Trade Scholarship 7 Juni 2023 – 7 Juni 2024

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom lämnar ett stipendium till Svenska Handelskammaren i Nederländerna för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och industri.
Sista ansökningsdatum är 3 Februari 2023, rekryteringsprocessen sker löpande.

Ansökan för Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom 2023-2024 (173 Kb)

Lånenstipendiet - för dig som skriver uppsats inom privatekonomi

Lånenstipendiet är ett stipendium som delas ut till en student som med sin uppsats, bidrar till ökad kunskap bland befolkningen inom ämnet privatekonomi. Syftet med stipendiet är att främja den allmänna kunskapen inom ekonomi och belöna arbetet som ligger bakom. Ansökningsperioden pågår fram till 28:e februari 2023.

Läs mer om Lånenstipendiet

Mars

Kredity Stipendium för ekonomi - 5000 kr, årlig återkommande

Studerar du ekonomi, statsvetenskap, juridik eller internationella relationer och ska skriva en uppsats under vårterminen?
Stipendiet delas ut till en student med bäst uppsatsidé. Vi ser gärna att uppsatsen behandlar ekonomi, det föreligger dock inget krav om att uppsatsen behandlar privatekonomi. Ansökningsperioden pågår till och med 31 mars.
Läs mer om Kredity Stipendium

Sök utlandsstipendium från Hans Werthén Fonden

Har du tänkt vidareutveckla dig utomlands, är cirka 25–35 år, har en akademisk examen helst lägst på mastersnivå men gärna doktorsexamen? Då kan du söka ett stipendium från Hans Werthén Fonden vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Ansökan är öppen från mitten av januari t o m början av mars.
Mer information finns hos IVA.

Uppsatsstipendium från Landshypotek Bank

Landshypotek Bank har ett uppsatsstipendium för studenter med intresse för de gröna näringarna. Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra den yngre generationens intresse för det svenska lantbruket och dess framtid. Stipendiet delas ut årligen med en prispeng på 10 000 kronor. 
Läs mer

Stiftelsen Lars Fredricsson

Stiftelsen vänder sig till blivande entreprenörer och hantverkare inom byggsektorn. Ändamålet för stiftelsen är att stödja talangfulla och målmedvetna unga personer, som visat intresse för entreprenörskap. Stipendiet är 30.000:-/stipendiat.
Ansökningsperiod: 1 april-31 maj & 1 augusti-30 september.
Läs mer

 

April

Kreditkolls Fintech-stipendium

Kreditkolls fintech-stipendium delas ut 1 gång per år, antingen under höstterminen eller vårterminen. Kreditkolls Fintech-stipendium är på 5000 kr.

Krav för ansökan:
Du är aktivt studerande på heltid.
Du skriver en C-, D-uppsats eller motsvarande på någon högskola eller universitet, i Sverige eller med utlandsstudier.
Din uppsats berör fintech - någon aspekt av produkt/tjänst med teknologisk innovation som används eller kan användas där kärnverksamheten i huvudsak handlar om finansiering. Det kan handla om teknik, säkerhet, juridik, ekonomi etc.
Ett grundläggande syfte med uppsatsen bör vara att vidare arbete kan leda till effektivare och billigare tjänster som är tillgängliga för fler människor.
Läs mer

Mystep Ekonomistipendium

Två gånger per år delar Mystep ut ett stipendium värt 5000 kr till den C- eller D-uppsats, inom ekonomi, som har den bästa uppsatsidén. Använd pengarna för att finansiera litteratur, resor, intervjuer m.m. som kan bidra till en högre kvalitet på uppsatsen. Sista ansökningsdag för vårterminen är sista april. Sista ansökningsdag för höstterminen är sista oktober.
Läs mer

InvestoRunner Stipendium

Ansök till InvestoRunner Stipendium på totalt 10,000 kr per år. InvestoRunner erbjuder ett stipendium per termin på 5000 kr för dig som ska skriva examensarbete eller studera utomlands. Sista ansökningsdatum är 30 april och 31 oktober varje år.
Alla studenter välkomnas att ansöka! Läs mer

CryptoRunner Stipendium

CryptoRunner erbjuder ett stipendium per termin på 5000 kr för dig som ska skriva examensarbete eller studera utomlands. Sista ansökningsdatum för vårterminen är 30 april och höstterminen 31 oktober varje år.
Krav för ansökan är att din uppsats eller studier utomlands berör ekonomi eller inkluderar ett ekonomiskt perspektiv. Läs mer

 

Juli

Bostadspolitik och hyresmarknad – utmaningar och möjligheter

Hyresgästföreningen utlyser årligen ett stipendium om högst 25 000 kronor för kandidat- eller masteruppsatser som tar sig an relevanta bostadspolitiska frågor. Nu är ansökan öppen för 2023 års stipendium på temat “Bostadspolitik och hyresmarknad – utmaningar och möjligheter”. Uppsatsen ska vara skriven eller publicerad mellan 1 januari 2023 och 31 juli 2023.

För mer information kontakta Hyresgästföreningen. Uppsaterna ska ha inkommit till Hyresgästföreningen senast den 31 juli 2023.
Läs mer om Hyresgästföreningen uppsatsstipendium (480 Kb)


Augusti

Göteborgs Hamn stipendium/reseunderstöd för studier eller praktik utomlands

Göteborgs Hamn delar årligen ut stipendium genom en fond. Stipendiet eller reseunderstödet ska användas för tillägna sig mer djupgående kännedom och praktisk erfarenhet om utvecklingen av vårt lands handel särskilt hamnanläggningar och sjötransporter. Viktigt att kunna styrka med intyg att man blivit antagen för studier eller praktik utomlands. Ytterligare information ges via mail av carina.larsson@portgot.se
Sista anmälningsdagen är 15 augusti årligen.

Morebanker Stipendium  

(augusti och december)
Vi tror att studier är med och skapar en ekonomisk trygghet i framtiden, men vi vet också att det kostar mycket att starta sina studier både i Sverige och utomlands.
Morebanker delar därför ut två stipendium på 5.000 SEK varje år till dig som ska börja studera på en svensk högskola/universitet, eller har planer om att studera utomlands i minst en termin.
Läs mer och ansök

Creddos stipendium om 10 000 kr

För att ansöka skall du ha skrivit eller skriva en C- eller D-uppsats vid en svensk högskola eller universitet. Du skriver förmodligen uppsatsen inom ramen för företagsekonomi samt redovisning eller ekonomistyrning men även uppsatser inom ramen för utbildningar inom entreprenörskap eller marknadsföring är välkomna.

Läs mer på Creddos hemsida

September

Stipendier för studier i USA och Kanada

Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut stipendier för master-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse.
Läs mer

Stipendium för årets bästa uppsats inom digital marknadsföring

Pineberry är ett företag inom digital marknadsföring. Pineberrys uppsatsstipendium delas ut till den bästa uppsatsen inom digital marknadsföring, för att stödja och uppmuntra bidrag till vårt ämnesområdes fortsatta utveckling. Stipendiet är värt 10 000 kr och delas ut en gång per år.
Läs mer

Björn Lundén Informations stipendium

Som ett av Sveriges ledande kunskaps- och programvaruföretag inom redovisning, skatt och deklaration vill vi stimulera studenter som väljer att fördjupa sig inom dessa områden. Med start i år delar vi därför ut ett stipendium på 10 000 kr till årets bästa uppsats om den pågående digitaliseringen på redovisningsområdet. Stipendiet kan sökas av dig som under läsåret skrivit C- eller D-uppsats vid ett svenskt universitet eller högskola.
Läs mer

Uppsatsstipendium - Compricers Ekonomistipendium

Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Compricers Ekonomistipendium delas varje år ut till den bästa uppsatsen inom privatekonomi. Stipendiet är värt 20 000 kronor. Sista ansökningsdag 30 september. Årligt återkommande.

Läs mer om stipendiet och ansökningsregler

Stipendium för uppsats om försäkringar

försäkrat.se delar ut stipendium för uppsats inom försäkringar/ekonomi med ett värde av 5000 kr. Stipendiet delas ut till dig med bäst uppsatsidé. Vi ser gärna att uppsatsen handlar om försäkringar, men alla uppsatser som berör ekonomi är välkomna och uppmuntrade att ansöka.
Ansökningsperiod: 2022-09-01 till 2022-10-31 och 2023-03-01 till 2023-04-30

Läs mer om stipendiet

Årets kommunalekonomiska examensarbete

KEF letar efter Sveriges bästa kommunalekonomiska examensarbete! Det vinnande bidraget får ta emot ett stipendium på 10 000 kr samt möjligheten att visa upp sitt arbete och nätverka med hundratals potentiella arbetsgivare i offentlig sektor på våra Ekonomichefsdagar. För att vara med och tävla ska uppsatsen vara skriven under läsåret 2022/2023.
Sista ansökningsdag är den 15 september 2023. Läs mer och ansök

 

Oktober

Outdoors stipendium

Outdoors stipendium delas ut till årets bästa uppsats inom turism – för att stödja och uppmuntra bidrag till att bevisa hur viktig turismen är och hur den kan utvecklas för framtiden. Stipendiet kan sökas av studenter som har skrivit C-uppsats eller D-uppsats.
Läs mer om stipendiet, sista ansökningsdag är 31 oktober

Stipendium om 10 000 kr kan tilldelas studerande vid Stockholms universitet som:

  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasium inom stiftet
  • är mindre bemedlad
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.

Endast studerande som klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och som har för avsikt att examineras vid statligt universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers Tekniska Högskola kan komma ifråga för stipendium. Alla poäng medräknas oavsett vilka byten av kurser och program som skett. Stipendium kan endast erhållas en gång. Ansökningsblankett finns på www.su.se/stipendier och www.hvitfeldtskastiftelsen.se
 
Till ansökan skall bifogas:

  • kopia av slutbetyg från gymnasieskola
  • personbevis där födelseort framgår
  • LADOK-utdrag över hittills uppnådda studieresultat.

Ansökan och bilagor skickas som en pdf-fil via e-post till registrator@su.se senast den 9 oktober 2021. Ange dnr SU FV-0043-21 i din ansökan.


November

Japanstiftelsen

- Stipendiestiftelsen för Studier av Japanskt Samhällsliv/ Sweden-Japan Foundation utlyser stipendier

Sista ansökningsdag: 1 december varje år

Stipendierna är individuella och gäller för 2 veckors till 3 månaders vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige. Sökande kan vara forskare, doktorander, journalister, konst- och kulturutövare samt högskolestuderande - endast för examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå.

Stiftelsen har ett ansökningstillfälle årligen i december för stipendier som avser nästkommande år.

Ansökan ska vara postad (kan ej skickas elektroniskt) senast 1 december.
Läs mer

Zensums Ekonomistipendium

Ett stipendium med en prissumma på 15 000 kr som delas ut till ekonomistudenter varje termin.
Läs mer

December

Lavendlas stipendium för hållbarhet

- 10 000 kr till hållbarhetsprojekt.
Vi kan aldrig betona nog hur viktigt hållbart och klimatvänligt företagande är för att nå de högt uppsatta utsläppsmålen på nationell och EU-nivå. Lavendla vill självklart vara en del av utvecklingen och bidra på alla sätt vi kan. Som ett led i det arbetet att bli mer klimatvänliga, utlyser vi ett stipendium på 10 000 kr, som avser uppsats eller forskning, inom hållbarhet och minskad klimatpåverkan. Vi välkomnar din ansökan innan den 31 dec.
Läs mer

På denna sida