Entreprenörskap - vad, varför och hur

Entreprenörskap är ett ämne som engagerar och väcker nyfikenhet. Entreprenörskap är även en viktig samhällskraft och har betydelse för de flesta av oss antingen i egenskap av entreprenörer själva eller som mottagare av de värden entreprenörer är med och skapar.

I videoserien går forskaren och entreprenören Hanna von Schantz igenom grunderna inom entreprenörskapet genom att bl a adressera frågor som: Vad är entreprenörskap? Vem är en entreprenör? Vad gör en entreprenör? Och vilken roll spelar entreprenörskapet i samhället? Utbildningsfilmen består av åtta korta avsnitt och vänder sig till dig som är nyfiken på och vill förstå mer om ämnet.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Sök bland våra utbildningar