Stockholms universitet

Psykobiologi och epidemiologi är två komplementära vetenskapliga kunskapsområden vid Stockholms universitet.

Psykobiologi är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som integrerar kunskap från områden som neurovetenskap, fysiologi, genetik och psykologi för att förstå hur våra biologiska system samverkar, och deras roll i mentala processer, beteenden och hälsa. Kombinationen av olika forskningsområden och metoder ger en djupare förståelse för hur vi fungerar psykologiskt och bidrar till utvecklingen av effektivare interventioner för olika typer av ohälsotillstånd.

Den moderna epidemiologin är en generell vetenskaplig metod där statistiska mönster används för att identifiera orsaker till sjukdom och död samt för att värdera effekterna av preventiva åtgärder. En bred definition av epidemiologi innefattar även studier av andra händelser än sjukdomar och hälsobesvär, t.ex. sjukfrånvaro, riskbeteenden och psykiskt välmående, där orsakerna kan sökas i såväl fysiska som psykosociala exponeringar i arbetslivet, privatlivet samt samhället i stort. Inom epidemiologin används ofta databaser med information om ett mycket stort antal individer som företrädesvis följs under lång tid.

Relaterat forskningsämne

Psykologi
Forskare diskuterar en fmri-bild av hjärnan. Foto: Jens Olof Lasthein
På denna sida

Forskare

Håkan Fischer

Professor i Humanbiologisk psykologi

Psykologiska institutionen
Håkan Fischer Foto: Psykologiska institutionen/HD

Lars Göran Kecklund

Professor, st f prefekt

Psykologiska institutionen
Göran Kecklund

Britt Gunnel Emelie af Klinteberg

Professor emerita

Psykologiska institutionen
 Britt Af Klinteberg

Rita Almeida

Universitetslektor, docent, föreståndare SUBIC

Institutionen för lingvistik
RitaAlmeida

Ove Almkvist

Professor emeritus

Psykologiska institutionen
Ove Almkvist, porträtt. Foto: ORASIS, 2009

Anna Andreasson

Forskare, docent

Psykologiska institutionen
Anna Andreasson Foto: Henrik Dunér

John Axelsson

Professor

Psykologiska institutionen
Pressbild John Axelsson. Foto: Sara Appelgren

Leonie Balter

Forskare

Psykologiska institutionen
Leonie Balter

Holendro Singh Chungkham

Forskare

Psykologiska institutionen
Holendro Singh Chungkham

Paolo D'Onofrio

Gäst

Psykologiska institutionen
Paolo D'Onofrio

Andreas Gerhardsson

Gästforskare

Psykologiska institutionen
Andreas Gerhardsson Foto: Psykologiska institutionen/HD

Emma Hagqvist

Gäst

Psykologiska institutionen
Emma Hagqvist

Jaana Halonen

Forskare

Psykologiska institutionen
Jaana Halonen. Foto: Johanna Bruun

Patrick Hammer

Gäst

Psykologiska institutionen

Lina Hansson

Gäst, forskningsassistent

Psykologiska institutionen
Lina Hansson

Rebecka Holmgren

Doktorand

Psykologiska institutionen
RebeckaHolmgren

Lennart Högman

Universitetslektor

Psykologiska institutionen
Lennart Högman, miljöbild

Robert Johansson

Universitetslektor, docent

Psykologiska institutionen
Robert Johansson Foto: Jalal Maleki

Julie Lasselin

Forskare, docent

Psykologiska institutionen
JLasselin

Mats Lekander

Professor

Psykologiska institutionen
Mats Lekander

Arne Lowden

Gästforskare, docent

Psykologiska institutionen
Arne Lowden

Ulf Lundberg

Professor emeritus

Psykologiska institutionen
Ulf Lundberg, porträtt. Foto: Hans Bergman

Linda Magnusson Hanson

Forskare, docent

Psykologiska institutionen
 Linda Magnusson Hanson

Charlotta Nilsen

Gäst

Psykologiska institutionen
Charlotta Nilsen

Gustav Nilsonne

Forskare

Psykologiska institutionen
Gustav Nilsonne

Anna Nyberg

Forskare

Psykologiska institutionen
Anna Nyberg

Paraskevi Peristera

Forskare

Psykologiska institutionen

Loretta Platts

Forskare, docent

Psykologiska institutionen
Loretta Platts Foto: Psykologiska institutionen/HD

Auriba Raza

Forskare

Psykologiska institutionen
Auriba Raza. Foto: Psykologiska institutionen/HD

Lawrence Sacco

Forskare

Psykologiska institutionen
Lawrence Sacco. Foto: Psykologiska institutionen/HD

Josephine Schneider

Doktorand

Psykologiska institutionen

Johanna Schwarz

Forskare

Psykologiska institutionen
JS web

Cecilia Stenfors

Universitetslektor, forskare, docent

Psykologiska institutionen
Cecilia Stenfors

Tina Sundelin

Forskare, docent

Psykologiska institutionen
Tina Sundelin. Foto: Henrik Dunér

Philip Tucker

Forskare

Psykologiska institutionen
Philip Tucker

Armita Törngren Golkar

Universitetslektor, docent

Psykologiska institutionen
Armita Golkar. Foto: Ola Hedin

Julia Uddén

Universitetslektor, docent

Psykologiska institutionen
Julia Uddén Foto: Psykologiska institutionen/HD

Hui Xin Wang

Professor

Psykologiska institutionen

Hugo Westerlund

Professor, stf föreståndare SFI

Psykologiska institutionen
Hugo Westerlund

Tianwei Xu

Forskare

Psykologiska institutionen
Tianwei Xu Profile Photo

Torbjörn Åkerstedt

Professor emeritus

Psykologiska institutionen

Forskargrupper

Forskningsprojekt

Utbildningar

Nedanstående kurser ligger helt eller delvis inom området psykobiologi och epidemiologi.

Observera behörighetskrav för respektive kurs. För att kunna läsa programkurser krävs i regel att du är antagen till utbildningsprogrammet till exempel.

Forskarutbildning

För information om att läsa på forskarutbildningen i psykologi samt hitta kurser inom ämnet psykobiologi och epidemiologi som ges på forskarutbildningen, se Våra utbildningar.

Omkring 5 doktorander studerar ämnet vid Psykologiska institutionen, vilket brukar leda till en doktorsavhandling nästan varje år.

Nyheter

Verksamhet kopplad till ämnet

Forskningen i ämnet vid Stockholms universitet görs huvudsakligen inom Avdelningen för psykobiologi och epidemiologi på Psykologiska institutionen. Forskarna samarbetar också med SUBIC, Stockholm University Brain Imaging Centre.

Psykologiska institutionen Avdelningen för psykobiologi och epidemiologi Stressforskningsinstitutet SUBIC