Viktig information inför terminsstart VT2024

Här hittar du allt du behöver inför vårterminen 2024 vid Historiska institutionen.

 

Studentexpeditionen är stängd 22 december till och med den 7 januari. Vi svarar dock på mail från och med den 4 januari.

 

Information om antagningsprocessen hittar du på antagningens webbsida

Om du har frågor om antagningen ring 08-16 49 22 (växel 08-16 20 00) eller e-posta studentavdelningen@su.se

 

De kurser och program där det kan finnas platser kvar öppnar för sen anmälan den 15 december. Du anmäler dig som vanligt på antagning.se.

Mer information om sen anmälan och återanmälan hittar du på universitetets centrala webbplats

 

 

Period 1:

Terminsdel A: Måndag 15/1 – Onsdag 14/2
Terminsdel B: Torsdag 15/2 – Onsdag 20/3

Period 2:

Terminsdel C: Torsdag 21/3 – Onsdag 1/5
Terminsdel D: Torsdag 2/5 – Söndag 2/6

 

Det är obligatoriskt att du registrerar dig på den kurs du ska läsa. Om du inte registrerar dig i tid kommer du att förlora din plats. Du registrerar dig på student.ladok.se genom att logga in med eduID eller med inloggningen från  antagning.se. Observera att du inte kan logga in med ditt universitetskonto och därför inte kan välja det översta alternativet Inloggning via ditt lärosäte

Webbregistreringstider

Alla kurser: 2024-01-04 – 2024-01-07

 

Eftersom vårterminen startar dagen efter att höstterminen tar slut kan det hända att poängen från höstterminens avslutande tentamina inte registrerats i Ladok än. Detta kan innebära att du då inte uppfyller behörighetskraven för registrering och måste ansöka om tillfällig dispens för att få påbörja din utbildning. En ansökan om tillfällig dispens gör att du behåller du din plats på utbildningen tills vidare.

Ansökan om tillfällig dispens skickas till oskar.schelin@historia.su.se under registreringen (2024-01-04 – 2024-01-07). Ange ditt personnummer, vilken kurs du vill söka dispens för samt vilken kurs du inväntar poäng från. Bifoga gärna ett nationellt studieintyg. 

Alla dispensärenden handläggs under vecka 2 (2024-01-08 – 2024-01-12) och du får besked via e-post.

 

Om du ska delta i undervisning eller examination så behöver du vara omregistrerad på ett aktuellt kurstillfälle. Registrering på aktuell termin krävs också för att du ska kunna anmäla dig till tentamina. Observera att omregistrering endast kan erbjudas i mån av plats och att du bara kan omregistreras om du tidigare har varit registrerad på kursen. Du kan se vilka kurser du tidigare varit registrerad på via student.ladok.se

Ansökan om omregistrering

Ansökan om omregistrering skickas till eedp@historia.su.se veckan innan terminsstart (2024-01-08 – 2024-01-12). Ange ditt personnummer,  vilken kurs du vill omregistrera dig på, vilken eller vilka delkurser du saknar samt uppnådd närvaro på delkurserna. Vi kommer att gå igenom alla ansökningar efter det att den ordinarie registreringen samt reservantagningen är avslutad.

 

Om du står på reservplats till någon av våra utbildningar och kan erbjudas plats kommer vi att kontakta dig via e-post under vecka 2 (2024-01-08 – 2024-01-14). Om du inte hört något från oss senast den 14 januari så innebär det att vi tyvärr inte kan erbjuda dig någon plats på utbildningen

 

Scheman och litteraturlistor finns på respektive kurssidor samt på Athena

 

Alla kurser använder lärplattformen Athena, https://athena.su.se

Vi använder även verktyget Zoom för undervisning. Information om hur du laddar ned och installerar Zoom hittar du via denna länk: https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1055139

På denna sida