Seminarier

Seminarier vid HSD

HSD-seminariet

I HSD-seminariet presenteras och diskuteras pågående forskning och aktuella projekt. Seminariet är öppet för verksamma forskare och lärare vid HSD och för forskare och lärare från andra forskningsmiljöer.

FsSo-seminariet

Det ämnesdidaktiska forskningsseminariet för skolans och lärarutbildningens samhällsorienterande ämnen (FsSo) vänder sig till dig som är intresserad av ämnesdidaktisk forskning om lärande och undervisning inom de samhällsorienterande ämnena: Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap.

Historiedidaktiskt seminarium

Projektseminariet ”Från novis till professionell historielärare” är en stödstruktur för ämnesdidaktisk forskning och ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete vid HSD. ”Från novis till professionell historielärare” är ett forskningsprojekt som undersöker undervisning och lärande i historia i Stockholmsregionen.

Högre seminarium i dramapedagogik

I seminariet presenteras och diskuteras pågående forskning och aktuella projekt inom dramapedagogik. Seminariet är öppet för verksamma forskare och lärare vid HSD och för forskare och dramapedagoger från andra forskningsmiljöer.

KONTAKT

Postadress

Stockholms universitet
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
106 91 Stockholm

Besöksadress

Svante Arrhenius väg 20 A (Arrheniuslaboratorierna hus P, våning 3, 4 och 5)

Telefon (växel): 08-16 20 00

Karta för att hitta till oss

Kartor för hela universitetsområdet