Seminarier

Seminarier vid HSD

Doktorandseminarium

Ett seminarium där doktorander kan lägga fram utkast till texter och även rena frågor eller idéer med koppling till pågående forskningsprojekt, för diskussion.

 

HSD-seminariet

I HSD-seminariet presenteras och diskuteras pågående forskning och aktuella projekt. Seminariet är öppet för verksamma forskare och lärare vid HSD och för forskare och lärare från andra forskningsmiljöer.

Historiedidaktiskt seminarium

Projektseminariet ”Från novis till professionell historielärare” är en stödstruktur för ämnesdidaktisk forskning och ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete vid HSD. ”Från novis till professionell historielärare” är ett forskningsprojekt som undersöker undervisning och lärande i historia i Stockholmsregionen.

Högre seminarium i dramapedagogik

I seminariet presenteras och diskuteras pågående forskning och aktuella projekt inom dramapedagogik. Seminariet är öppet för verksamma forskare och lärare vid HSD och för forskare och dramapedagoger från andra forskningsmiljöer.

KONTAKT

Postadress

Stockholms universitet
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
106 91 Stockholm

Besöksadress

Svante Arrhenius väg 20 A (Arrheniuslaboratorierna hus P, våning 3 och 4)

Telefon (växel): 08-16 20 00

Fakturaadress:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referens: 121

Karta för att hitta till oss

Kartor för hela universitetsområdet

Puff service och stöd avdelningssida
Våra ämnen