Anmälan och antagning

Behörighet

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet.

Om du vill studera till lärare måste du dels ha grundläggande behörighet, dels den särskilda behörighet som gäller för den programinriktning eller de ämnen du väljer.

Undantag från förkunskapskrav (dispens)

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet.