På Stockholms universitets huvudwebb finns en guide för dig som är ny student i höst.

► Checklista och viktig information vid terminsstart

► En lyckad terminsstart (PDF)

Information från HSD

Hemvist

Byte av andraämne

Studieavbrott

Studieuppehåll

Tillgodoräknanden

Examen

Jämlikhet och likabehandling

Kursadministration

Kursinformation

Studera med funktionsnedsättning

Studera utomlands

Studievägledning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Våra utbildningar

► Återupptagande

För dig som har en funktionsnedsättning

På Stockholms universitets huvudwebb kan du som har en funktionsnedsättning läsa hur du går tillväga för att få stöd och anpassningar i dina studier.

 Studera vid HSD med funktionsnedsättning

 Mer information om att studera med funktionsnedsättning vid Stockholms universitet

► Introduktionskurs för studenter med funktionsnedsättning, inklusive dyslexi