Kurserna för din studieinriktning listas nedan. Längre ner på sidan kan du läsa närmare om kategoriseringen av kursen.

Hösttermin 2019

Vårtermin 2020

Sommartermin 2020

Specialpedagogik med inriktning mot kulturskolan 7,5 hp (SKH) Erbjuds återkommande som sommarkurs.

Hösttermin 2020

Dans för barn och unga 1 5 hp (SKH)

Ämnesspecifik del, 30 hp

Kurserna är framtaga för dig som ska jobba som pedagog i kulturskolan och har en bakgrund i teater, drama eller scenkonst.

Verksamhetsspecifik del 37,5 hp

Den här delen utgår från kulturskolans uppdag som en plats för konstnärligt skapande och lärande för barn och unga oavsett förutsättningar.

Valbar del, 22,5 hp

Du kan välja fritt bland kursutbudet inom Kulturskoleklivet. Det finns möjlighet att läsa breddningsstudier inom andra ämnesområden eller ämnesövergripande kurser.

Vi rekommenderar dessa för inriktningen drama/teater:

Här kan du läsa mer om vad kurspaketet innehåller