Kursen ger fördjupade kunskaper om ledarens uppgifter och didaktiska överväganden kring drama och
tillämpad teater i pedagogiska sammanhang. Kursen behandlar:

  • Relationen mellan demokratiska dimensioner, konstnärliga ambitioner och pedagogiska mål
  • Olika strategier för målformulering och utvärdering inom ett drama-/teaterprojekt

 

Förkunskaper

Filosofie kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen eller lärarexamen om minst 180 hp. Svenska 3, Engelska 6.

Anmälan & Kursplan

För anmälan och mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen via anmälningssidan.

Studietakt

halvfart och på distans med sex campusträffar.

Studieform

Distansundervisningen består av seminarier, gruppövningar och egen reflektion via universitetets lärplattform.

Start och-
slutdatum

2019-11-04 - 2020-01-19

Schema

Schema för HT19

Litteraturlista

Litteraturlista HVDA03 (313 Kb)

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare: eva.hallgren@hsd.su.se

Examintorer

Pernilla Ahlstrand, Eva Östelind, Ulrika von Schantz,
Eva Hallgren