Kursen syftar till att ge pedagoger grundläggande förmåga att använda drama som redskap för att stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling. Kursen innefattar aktuell forskning om dramalekens betydelse för barns språkutveckling, och praktiska övningar i att leda drama med yngre barn. Kursen bygger på gestaltande arbetsformer och reflektion kring tillämpning av drama i olika sammanhang, t.ex. inom förskola, fritidshem och grundskolans lägre årskurser. I kursen behandlas:

  • forskning om sambandet mellan lek, drama och verbal förmåga
  • lekens betydelse för inre bildskapande, perspektivbyte och symboliskt tänkande
  • drama som didaktiskt verktyg för att stimulera barns språkutveckling

 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet..

Studietakt

halvfart och på campus.

Datum

För kursen som startar HT19: 2019-11-04 - 2020-01-19

Anmälan & Kursplan

För anmälan och mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen via anmälningssidan.

Schema

Schema HT19 uppdateras senast 1 månad före kursstart

Litteraturlista

Litteraturlista HV00DF (354 Kb)

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare: Ylva Andersson, ylva.andersson@hsd.su.se