Institutionen erbjuder följande

 

Kurser inom området estetiska lärprocesser
 

Kurs

Poäng

Studietakt

Studietid

Period

Att leda drama/teater med barn 15 hp 100% Dag Period 1
Att leda kollegialt lärande 7,5 hp 50% Dag/kväll Period 2
Drama - lek - språk 7,5 hp 50% kväll Period 2
Introduktion till drama med didaktisk inriktning 7,5 hp 50% Dag/kväll Period 1
Museipedagogik I 7,5 hp 25% Distans Period 1
Musikdidaktik. Gitarr - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I 7,5 hp  25% kväll Period 1
Musikdidaktik. Piano - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I 7,5 hp  25% Dag/kväll Period 1
Musikdidaktik. Sång, tal och körsång - en resurs i pedagogiskt arbete med barn I 7,5 hp 25% Dag Period 1
Självständigt arbete 15 hp 50% Distans Period 1
Självständigt arbete - kandidatuppsats i Drama/teater 15 hp 100% Dag Period 2
Ämnesdidaktisk forskning 15 hp 100% Dag Period 2
Ämnesdidaktisk forskning - fördjupning 15 hp 100% Dag Period 1

 

Kurser inom SO-ämnen och VFU-handledarkurser

 

Kurs

Poäng

Studietakt

Studietid

Period

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen 7,5 hp 25% Dag/kväll Period 1

Fördjupningskurs i handledning i lärarprofessionen

15 hp 25% Dag/kväll Period 1

Kommunikation och konfliktförståelse

15 hp 50% Dag/kväll Period 1

Museipedagogik I

7,5 hp 25% Distans Period 1

Samhällsorienterande ämnen I

15 hp 25% Dag/kväll Period 1

 

Kurser inom Lärarlyftet II

 

Kurs

Poäng

Studietakt

Studietid

Period

SO för lärare åk 1-3 15 hp 50% Dag Period 1

SO för lärare åk 4-6

30 hp 50% Veckoslut Period 1