Kursens innehåll

Kursen riktar sig till studenter som vill använda drama i olika pedagogiska sammanhang. I kursen varvas ämnesteori och ämnesdidaktik. Den bygger på gestaltande arbetsformer och reflektion kring eget och andras lärande, samt praktisk tillämpning av drama i olika situationer. Kursen behandlar:

  • improvisationsövningar
  • gestaltningsarbete i dramatisk form
  • verbal och icke verbal kommunikation
  • lek och drama i teori och praktik

 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet..

Anmälan & Kursplan

För anmälan och mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen via anmälningssidan.

Studietakt

Halvfart på campus.

Datum

2019-09-02 - 2019-11-03

Schema

Schema för HT19 (uppdateras senast 1 månad före kursstart)

Litteraturlista

Litteraturlista CH05DF (95 Kb)

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare: Peter Sundebrant, peter.sundebrant@hsd.su.se