Kursinnehåll

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium. Innehållet i kursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i skolan. En handlingsplan för studentens VFU utformas i samverkan mellan VFU-kurslärare, student och VFU- handledare på skolan.

 

Förkunskaper

Antagen till ULV-projektet enligt SFS 2013:831 samt godkänt resultat på kursen Att vara lärare i Sverige - kurs inom ULV-projektet, 22,5 hp, eller motsvarande. Eftersom kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor krävs att förkunskapskraven är uppfyllda senast fyra veckor före kursstart.

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Studietakt

Helfart

Datum

HT19: 2019-10-03 – 2019-12-04

Webbregistrering

HT19: 6-20 augusti 2019

Schema

Schema HT19

Litteraturlista

Uppdateras innan kursstart.

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig: Maria Pemsel

Examinatorer

Britt-Marie Hansson, Johan Sandahl, Gunilla Granath Zillén, Per Höjeberg, Martin Karlsson, Cecilia Eskilsson, Niclas Runebou, Maja Torres Madzar, Pernilla Andersson, Ulf Sandström, Frederik Wallenstein, Kerstin Hudner Sidén