Kursen vänder sig dels till lärare som fungerar som handledare för lärarstudenter, dels till lärare med uppdrag och ansvar att leda utvecklingsarbete i skolan. Behörighetskrav är kursen Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen (7,5 hp) eller motsvarande. Kursen ger en fördjupning av teorier och metoder avseende handledning i professionsutveckling och består av två delkurser. Delkurs 1 behandlar ämnesdidaktiska och bedömningsteoretiska perspektiv och delkurs 2 behandlar didaktiska perspektiv med inriktning mot handledningens relationella villkor och möjligheter.

För frågor kontakta:
Karin Gunnarsson: karin.gunnarsson@hsd.su.se
eller Cecilia Netje: cecilia.netje@hsd.su.se

 

Läs mer: HSD:s utbud av handledarkurser