Kursinnehåll

Kursen behandlar ämnesdidaktisk teori och historik samt forskning om undervisning och lärande som är relevant för professionen och för respektive ämne. Vidare behandlas generell läroplansteori med fokus på styrdokumentens innehåll. Aktuella styrdokument introduceras med tolkning och konkretisering i relation till undervisningskontexter och ämnesdidaktisk teori. Kopplingarna mellan styrdokumentens mål, centrala innehåll, kunskapskrav och examination tas upp. Kursen fokuserar även på centrala begrepp om och syften med bedömning. Målformuleringar och undervisningsstrategier för elevers lärande diskuteras, med särskilt fokus på att identifiera ämnesdidaktiska behov i relation till flerspråkiga elever. Vidare diskuteras och
problematiseras användningen av digitala resurser i undervisningen utifrån ämnesdidaktiska perspektiv.

 

Förkunskaper

Antagen till ULV-projektet enligt SFS 2013:831 samt godkänt resultat på kursen Att vara lärare i Sverige - kurs inom ULV-projektet, 22,5 hp, eller motsvarande.

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Studietakt

helfart och på campus

Datum

HT19: 2019-09-02 – 2019-10-02
Kursen startar ej VT20.

Webbregistrering

HT19: 6-20 augusti 2019

Schema

Schema HT19
Ämnesdidaktik i Historia
Ämnesdidaktik i Musik

Litteraturlista

Litteraturlista

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning HT19

Betygskriterier

Betygskriterier HVÄ01U

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare Pernilla Andersson

Examinatorer

Pernilla Andersson, Britt-Marie Hansson, Johan Sandahl, Cecilia Eskilsson, Per Höjeberg, Jenny
Berglund, Martin Karlsson, Gunilla Granath Zillén, Ketil Thorgersen, Marie Umerkajeff, Maria Olson,
Viveca Lindberg, Ulf Sandström