Kursinnehåll

I kursen fördjupas ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande i det aktuella ämnet. Relationen mellan undervisning, lärande och bedömning av elevers kunskapsutveckling diskuteras och analyseras utifrån aktuella styrdokument, läroplansteori, ämnesdidaktiska teorier samt teorier om bedömning. Särskild tonvikt ligger på bedömningens formativa och summativa funktioner, samt lärarens förutsättningar att i undervisningen uppnå en bedömning och betygssättning som främjar likvärdighet och elevers lärande. I delkursen fördjupas vidare perspektiv på olika typer av kommunikation och interaktion i undervisningen, inklusive användningen av digitala verktyg, med syftet att främja alla elevers delaktighet och kunskapsutveckling. Mångkulturella och flerspråkliga dimensioner i undervisning behandlas och analyseras.
 

 

Förkunskaper

Antagen till ULV-projektet enligt SFS 2013:831 samt godkänt resultat på kursen Att vara lärare i Sverige - kurs inom ULV-projektet, 22,5 hp, eller motsvarande.
 

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen  

Studietakt

helfart och på campus  

Datum

HT19: 2019-12-05 – 2020-01-17  

Webbregistrering

HT19: 6-20 augusti 2019  

Schema

Schema HT19
Ämnesdidaktik i Företagsekonomi
Ämnesdidaktik i Geografi
Ämnesdidaktik i Historia
Ämnesdidaktik i Musik

 

Litteraturlista

Litteraturlista  

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning HT19  

Betygskriterier

Betygskriterier HVÄ02U  

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

 

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

 
Kursansvarig lärare  

Examinatorer

Pernilla Andersson, Britt-Marie Hansson, Johan Sandahl, Cecilia Eskilsson, Per Höjeberg, Jenny
Berglund, Martin Karlsson, Gunilla Granath Zillén, Ketil Thorgersen, Marie Umerkajeff, Maria Olson,
Viveca Lindberg, Ulf Sandström