Kursinnehåll


Kursen innehåller bildstudier utifrån olika gestaltningsformer med inriktning mot kunskapsmålen i fritidshem och skola. Samtliga moment genomsyras av ett didaktiskt förhållningssätt i såväl praktiska som teoretiska moment. Kursen behandlar utvecklingen av bildens kommunikativa roll för individ, grupp och samhälle och är en fördjupning i bildämnets pedagogiska verksamhet.
 

  • För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Förkunskaper

30 högskolepoäng inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6.

Studietakt

helfart och på campus

Datum

2019-11-04 - 2019-01-19

Schema

Schema HT19

Betygskriterier

Betygskriterier  

Kursbeskrivning

 

Litteraturlista

Litteraturlista

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare: