Nedan hittar du kurshemsidorna för kurser inom estetiska lärprocesser, kurser inom SO-ämnen, och VFU-handledarkurser.

 

Kursnamn/HP/Nivå

Kurskod

Analysera, designa, utveckla undervisning I, 7.5 hp, AN  HVMA02
Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7,5 hp, AN  HV427F
Att handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen, 7,5 hp, AN           HV428F
Att leda drama och tillämpad teater utifrån didaktiska överväganden, 7,5 hp, AN HVDA03
Drama - lek - språk, 7,5 hp, GN HV00DF
Drama – didaktiskt verktyg för barn som inte leker, 7,5 hp, GN HV07DF
Fördjupningskurs i handledning i lärarprofessionen, 15 hp, AN HV430F
Introduktion till drama med didaktisk inriktning, 7,5 hp, GN CH05DF
Kommunikation och konfliktförståelse, 15 hp, GN CH204F
Museipedagogik I, 7,5 hp, GN CH103F
Musikdidaktik. Gitarr - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I, 7,5 hp, GN HV03DF
Musikdidaktik. Piano - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I, 7,5 hp, GN HV04EF
Teaterns uttrycksmedel och systematisk pratikutveckling,7,5 hp, AN HVDA02
Undervisning och lärande i en föränderlig värld, 7,5 hp, AN HVMA01