Nedan hittar du kurshemsidorna för kurser inom estetiska lärprocesser, kurser inom SO-ämnen, och VFU-handledarkurser. Via kurshemsidorna hittar du schema, litteraturlista och annan kursinformation.

Vårterminen 2021

Kurser på grundnivå

 

 

Kurser på avancerad nivå

 

Kurser inom Kulturskoleklivet

Sommarkurs 2021

Återkommande kurser

Återkommande kurser
 

Kursnamn/HP/Nivå

Kurskod

Analysera, designa, utveckla undervisning I, 7.5 hp, AN  HVMA02
Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7,5 hp, AN HV426F
Att handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen, 7,5 hp, AN  HV428F
Att leda drama och teater med barn HVDK03
Att leda drama och tillämpad teater utifrån didaktiska överväganden, 7,5 hp, AN HVDA03
Didaktiska perspektiv på islam i skolan, 7,5 hp, GN HVRD01
Drama - lek - språk, 7,5 hp, GN HV00DF
Drama – didaktiskt verktyg för barn som inte leker, 7,5 hp, GN HV07DF
Fördjupningskurs i handledning i lärarprofessionen, 15 hp, AN HV430F
Introduktion till drama med didaktisk inriktning, 7,5 hp, GN CH05DF
Kommunikation och konfliktförståelse, 15 hp, GN CH204F
Kulturskolan, normkritik och samhällets utmaningar – ingår i Kulturskoleklivet 7,5 hp HV03KS
Kulturskoledidaktik: uppdraget – ingår i Kulturskoleklivet 15 hp HV02KS
Lärandeverksamhet: Design, analys och utveckling av undervisning 7,5 hp HVLVAN
Museipedagogik I, 7,5 hp, GN CH103F
Musikdidaktik. Gitarr - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I, 7,5 hp, GN HV03DF
Musikdidaktik. Piano - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I, 7,5 hp, GN HV04EF
Musikdidaktik. Sång, tal och körsång - en resurs i pedagogiskt arbete med barn I, 7,5 hp, GN HV05EF
Praktiknära ämnesdidaktisk metod I, 7.5 hp, AN HVMA04
Regi och scenisk gestaltning med barn och unga i kulturskolan – ingår i Kulturskoleklivet 7,5 hp HV04KS
Samhällsorienterande ämnen I, 15 hp, GN CH111F

Teaterns uttrycksmedel och systematisk pratikutveckling,7,5 hp, AN

HVDA02
Tillämpad teater, 7,5 hp, AN HVDA01
Undervisning och lärande i en föränderlig värld, 7,5 hp, AN HVMA01
Att leda kollegialt lärande, 7,5 hp, AN HVMA03
Ämnesdidaktisk forskning 15 hp, GN HVDT02