Nedan hittar du kurshemsidorna för de kurser som HSD ger inom de äldre lärarprogrammen FLÄRB, BLÄRP, LÄRAA, LÄRAB.

Kursnamn/HP/Nivå

Kurskod

Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde i samhälle kultur och lärande, 15HP, GN CHALGN
Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde i samhälle, kultur och lärande, 15HP, AN CHALAN
Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde, 15HP, AN CH2SAE
Självständigt arbete inom profilrelaterat AUO för Samhällsorienterande ämnen F-6, 15HP, AN CHPLAN
Ämnesdidaktik med verksamhetsförlagd utbildning - sent i utbildningen, 15HP, GN CH06ÄL