Nedan hittar du kurshemsidorna för de kurser som HSD ger inom ämneslärarprogrammet med ingångsämne historia, religion, samhällskunskap, eller geografi.

Kursnamn/HP/Nivå

Kurskod

Verksamhetsförlagd utbildning I, ämneslärarprogrammet med inriktning 7-9 och gymnasiet, 6,5HP, GN CHVFÄ1
Verksamhetsförlagd utbildning II, ämneslärarprogrammet med inriktning 7-9 och gymnasieskolan, 7,5HP, GN CHVFÄ2
Verksamhetsförlagd utbildning III, ämneslärarprogrammet med inriktning 7-9 och gymnasieskolan, 16HP, AN CHVFÄ3
Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning för ämneslärare I, 7,5HP, GN HVÄP01
Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning för ämneslärare II, 7,5HP, AN HVÄP02