Nedan hittar du kurshemsidorna för de kurser som HSD ger inom Kandidatprogram i drama/teater.

Kursnamn/HP/Nivå

Kurskod

Drama med didaktisk inriktning, 30 hp HVDK01
Estetiska ämnens didaktik, 15hp, HVEK01
Att leda drama/teater med barn 15 hp,  HVDK03
Ämnesdidaktisk forskning 15 hp HVDT02
Ämnesdidaktisk forskning - fördjupning, 15 hp HVDT03
Självständigt arbete - kandidatuppsats i Drama/teater, 15 hp, GN HVDT04

Ämnesfördjupning – drama som konstform, 15 hp, GN

HVDK08

Scenisk produktion - konstnärlig gestaltning inför publik, 15 hp, GN

HVDK09