Sektionen för uppdragssamordning vid Stockholms universitet är programansvarig avdelning för studier inom ULV och VAL. Om du vill ändra din studiegång eller önskar anmäla dig till kurser inom ULV eller VAL ska du börja med att kontakta ULV-projektet: ulv@su.se eller VAL-projekt via val@su.se.

Nedan hittar du kurshemsidorna för de kurser som HSD ger inom ULV och VAL projekt.

Kursnamn/HP/Nivå

Kurskod

Bild och form i skolan II för fritidshem och åk F-6, 15HP, GN HVB2FR
Musik II för fritidshem och årskurs F-6, 15HP, GN HVM2FR
Verksamhetsförlagd utbildning III, inriktning bild - Fritidshem, 7,5 hp HVVUB3
Verksamhetsförlagd utbildning III, inriktning musik - Fritidshem, 7,5 hp, GN HVVUM3
Ämnesdidaktik A med läroplansteori för ULV och VAL 7,5 hp HVÄ01U
Ämnesdidaktik B med läroplansteori för ULV och VAL 7,5 hp HVÄ02U
Verksamhetsförlagd utbildning III, åk 7-9 och gymnasieskolan - kurs inom ULV-projektet 15hp HVVFUU
Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde i samhälle, kultur och lärande. Kurs inom ULV- och VAL-projektet, 15HP, GN CHUVGN
Självständigt arbete inom tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner. Ingår i ULV- och VAL-projektet, 15 hp, GN CHSAUV
Skolan i samhället, humaniora och samhällsvetenskap – ULV, 22.5 hp, AN HVUS01
Skolan i samhället, ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne och ett språkämne – ULV, 22.5 hp, AN HVUS02

 

Verksamhetsförlagd utbildning I - ULV, 7.5 hp, GN

HVUVF1

 

Verksamhetsförlagd utbildning II - ULV, 7.5 hp, AN

HVUVF2

 

Undervisning och utveckling - ULV, 7.5 hp, AN

HVÄUL1

 

Verksamhetsförlagd utbildning III - ULV, 15 hp, AN

HVUVF3

 

Självständigt arbete - ULV, 15 hp, AN

HVSJU1