Kursinnehåll

Kursen behandlar sådan kunskap och förmåga som krävs för att såväl självständigt som i samverkan med andra arbeta som grundlärare i samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6. Kursen behandlar ämnesteori och ämnesdidaktik för undervisning i de samhällsorienterande ämnena, historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi i grundskolans årskurs 4-6. Särskilt fokuseras undervisningens syfte, innehåll, arbetsmetoder, kommunikation och bedömning i relation till styrdokument och ämnesteoretisk, ämnesdidaktisk och lärandeteoretisk forskning. Ett SO-didaktiskt perspektiv behandlas parallellt med respektive ämnesområde för att visa ämnesområdets tematiska karaktär. I kursen används varierade arbetsformer och arbetssätt för att underlätta perspektivtagande samt ge möjlighet till kreativt och kritiskt
tänkande. Läs om de ingående delarna i kursplanen.

 

Förkunskaper


30 hp inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6.
 

Studietakt

Helfart och på Campus

Datum

190902 - 200119

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Kursbeskrivning

Övergripande kursbeskrivning HT19 (548 Kb)

Delkursbeskrivning, Geografi HT19 (542 Kb)

Delkursbeskrivning - Religionskunskap HT19 (81 Kb)

Schema

Schema HT19

Litteraturlista

Litteraturlista HT19 (571 Kb)

Kursutvärdering

Återkoppling från lärarna på kursutvärderingen VT19 (107 Kb)

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare: Özlem Erdogan

Examinatorer

HT19. Delkurser: 

1. Geografi med ämnesdidaktik – Gunilla Granat Zillén

2. Religionskunskap med ämnesdidaktik – Fredrik Wallenstein

3. Samhällskunskap med ämnesdidaktik – 

4. Historia med ämnesdidaktik – Mari Eyice 

5. De samhällsorienterande ämnenas didaktik – Özlem Erdogan, Max Strandberg