Kursplaner

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplaner:

Grundnivå

Kursplan för CHALGN
Kursplan för CH1SAE
Kursplan för CHUVGN
Kursplan för CHSAUV

Avancerad nivå

Kursplan för CHALAN
Kursplan för CHPLAN
Kursplan för CH2SAE
Kursplan för CE45AL
Kursplan för CE46PL

Studietakt

halvfart och på campus

Datum

HT19: 2019-09-02 – 2020-01-17

VT20: 2019-01-20 – 2019-06-07

Webbregistrering

HT19: 6-20 augusti 2019

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning grundnivå H19
Kursbeskrivning avancerad nivå H19

Schema

Schema HT19
Schema VT20

Betygskriterier

Betygskriterier CHALAN
Betygskriterier CHPLAN

Examination

Information om datum för examination, anmälan och inlämning.

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvariga:

Ylva Wibaeus för grundnivå (CHALGN, CH1SAE, CHUVGN och CHSAUV)
Caroline Gustavsson för avancerad nivå (CHALAN, CHPLAN, CH2SAE, CE45AL, CE46PL)

Examinatorer grundnivå

Per-Arne Karlsson, Max Strandberg, Berit Ljung, Per Höjeberg, Caroline Gustavsson, Kristina Lanå, Anne Lidén, Pernilla Andersson, Björn Falkevall, Martin Karlsson, Maria Olson, Cecilia Lundholm, Johan
Sandahl, Ylva Wibaeus, Inger Eriksson, Per Fransson, Ulrika von Schantz, Ketil Thorgersen, Catrin Björck, Lisa Öhman, Viveca Lindberg, Jenny Berglund, Maria Wassrin, Anja Kraus, Ingela Visuri

Examinatorer avancerad nivå

Per-Arne Karlsson, Max Strandberg, Per Höjeberg, Caroline Gustavsson, Kristina Lanå, Anne Lidén, Pernilla Andersson, Björn Falkevall, Martin Karlsson, Maria Olson, Cecilia Lundholm, Johan Sandahl, Ylva Wibaeus, Inger Eriksson, Per Fransson, Ulrika von Schantz, Ketil Thorgersen, Catrin Björck, Lisa Öhman, Viveca Lindberg, Jenny Berglund, Berit Ljung, Maria Wassrin, Anja Kraus, Ingela Visuri