Kursens innehåll

I kursen ingår att självständigt genomföra en fördjupande ämnesdidaktisk studie med relevans för lärarprofessionen i  Ämne 1 inom ramen för Kompletterande pedagogisk utbildning. Uppgiften genomförs i form av ett forsknings- eller utvecklingsarbete och innefattar planering, genomförande och rapportering. Ämne väljs i samråd med särskilt utsedd handledare. Uppsatsen ska försvaras vid ett seminarium och i kursen ingår även att kritiskt granska en annan students uppsats.

Kursplan

För mer information om kursernas förkunskapskrav, innehåll, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se:

Kursplan HVSJA1

Studietakt

helfart och på campus

Datum

HT20: 2020-11-03 - 2021-01-15

Webbregistrering

VT20: 7-13 januari 2020
HT20:

Schema

Schema V20 period AB
Schema V20 period CD

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning V20

Betygskriterier

Betygskriterier

Examination

Information om datum för examination, anmälan och inlämning.

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig: Viveca Lindberg

Examinatorer

Per-Arne Karlsson, Max Strandberg, Berit Ljung, Per Höjeberg, Caroline Gustavsson, Kristina Lanå,
Anne Lidén, Pernilla Andersson, Björn Falkevall, Martin Karlsson, Maria Olson, Cecilia Lundholm,
Johan Sandahl, Ylva Wibaeus, Inger Eriksson, Per Fransson, Ulrika von Schantz, Ketil Thorgersen,
Catrin Björck, Lisa Öhman, Viveca Lindberg, Jenny Berglund, Maria Wassrin, Anja Kraus, Ingela Visuri, Eva Österlind, Eva Hallgren, Sofia Cedervall