Kursens innehåll 

Kursen ger fördjupade kunskaper i utvecklingsarbete inom drama och tillämpad teater, och syftar till att förbereda för kommande uppsatsarbete. I kursen behandlas olika aspekter av utvecklingsarbete, utvärdering och forskning såsom: - sambandet mellan syfte och metod - dokumentation och grundläggande forskningsetik - kritisk reflektion utifrån olika teoretiska perspektiv Kursen innehåller även ett moment som förbereder för litteratursökning.

 

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs Filosofie kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen eller lärarexamen om minst 180 hp samt godkänt resultat på Teaterns uttrycksmedel och systematisk praktikutveckling 7.5 hp. Svenska 3, Engelska 6.

Studietakt

kvartsfart och på distans med fem campusträffar.

Studieform

Distansundervisningen består av seminarier, gruppövningar och egen reflektion via universitetets lärplattform, Mondo.

Start och-
slutdatum

2018-01-05 - 2018-06-03

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Schema

Schema (för VT18)

Litteraturlista

Llitteraturlista HVDA04 (504 Kb)

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare: Pernilla Ahstrand