Kursens innehåll

Studenten introduceras till verksamhetsförlagd utbildning (VFU), skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium. Innehållet i kursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i skolan. Studierna innebär att utifrån gjorda erfarenheter, relevanta ämneskunskaper och systematisk reflektion integrera teori och praktik. Trepartssamtal ingår i kursen.

OBS! VT2020
Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till ämneslärarprogrammet samt har genomfört
relevanta ämnesstudier motsvarande 45 hp inklusive 4,5 hp i ämnesdidaktik. Eftersom kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor krävs att förkunskapskravet är uppfyllt senast fyra veckor före kursstart.

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Studietakt

Helfart och på Campus

Datum

VT20: 2020-04-14 - 2020-05-20
HT20: 2020-11-12 - 2020-12-11

Webbregistrering

VT20: 7-13 januari 2020
HT20:

Schema

Schema VT20
Historia
Religionskunskap

Schema HT20

Samhällskunskap och Geografi
Historia
Religionskunskap

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvariga lärare VT20:
Per Höjeberg (historia)
Cecilia Eskilsson (religion)

Kursansvariga lärare HT20:
Gunilla Granath Zillén (geografi)
Per Höjeberg (historia)
Cecilia Eskilsson (religion)
Maja Torres Madzar (samhällskunskap)

Examinatorer

Cecilia Eskilsson, Per Höjeberg, Martin Karlsson,
Per-Arne Karlsson, Pernilla Andersson, Per Fransson,Gunilla Granth Zillén, Kerstin Grenö,Ingegerd Ekendahl, Maja Torres Madzar, Johan Sandahl, Niclas Runebou, Frederik Wallenstein, Özlem Erdogan, Britt-Marie Hansson, Kristina Lanå, Steven Dahl