Kursens innehåll

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga verksamheten på relevant stadium. I kursen ligger fokus på att självständigt organisera, leda och utvärdera undervisning samt att formulera mål, bedöma och dokumentera elevers kunskapsutveckling. Trepartssamtal ingår i kursen. I kursen integrerar studenten teori och praktik utifrån gjorda erfarenheter och systematisk reflektion. Innehållet i kursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i skolan.

OBS! VT2020

Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset

Förkunskaper

Skolan i samhället, 22,5 hp, Eleven i skolan, 15 hp, samt VFU II, 7,5 hp. Svenska 3.
Eftersom kursen ges i samverkan med kommunala och fristående förskolor/skolor krävs att förkunskapskraven är uppfyllda senast fyra veckor före kursstart.
 

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen  

Studietakt

Helfart och på campus  

Datum

VT20: 2020-01-20 - 2020-03-20
HT20: 2020-08-31 - 2020-11-02

 

Webbregistrering

VT20: 16-20 december 2020
HT20:
 

Schema

Schema V20

Schema H20

 

Betygskriterier

Betygskriterier  

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning H20

 

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

 

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

 
Kursansvarig: Martin Karlsson  

Examinatorer

Britt-Marie Hansson, Johan Sandahl, Gunilla Granath Zillén, Per Höjeberg, Martin Karlsson,
Cecilia Eskilsson, Niclas Runebou, Maja Torres Madzar, Pernilla Andersson, Ulf Sandström,
Frederik Wallenstein