Vad består utbildningen av?

Kombinationsprogrammet har tre delar: Förstaämne, andraämne och yrkesdel. Ditt förstaämne är det ämne du studerar till masternivå. För den som önskar en mindre omfattande utbildning finns möjlighet att avsluta studierna på magisternivå. Du väljer i samråd med studievägledare vilka två ämnen du vill kombinera.

Ditt förstaämne är ett ämne som finns som undervisningsämne i gymnasieskolan.

Ditt andraämne är även det ett ämne som finns i gymnasieskolan. Du läser 75 hp i ditt andraämne. Ämnena svenska, svenska som andraspråk och samhällskunskap kräver mer omfattande studier.

Lärarprofessionsdelen innehåller 45 hp från lärarutbildningens allmänna utbildningsområde och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning och ämnesdidaktik.

Hur lång din utbildning blir beror på vilket första- respektive andraämne du väljer, samt om du väljer att läsa det till master- eller magisternivå.

Ämnen som alltid leder till en termin ”extrastudier”:

  • Litteraturvetenskap – kombineras alltid med en termin svenska för att du skall bli behörig lärare.
  • Svenska – kombineras alltid med en termin litteraturvetenskap för att du skall bli behörig lärare.
  • Svenska som andraspråk – kombineras alltid med en termin litteraturvetenskap för att du skall bli behörig lärare.
  • Samhällskunskap – inleds alltid med kursen Samhällskunskap med didaktisk inriktning I 60 hp.