Utbildning på forskarnivå

Forskarutbildning vid HSD

Forskarutbildningen i ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik omfattar 240 högskolepoäng och avslutas med att doktoranden vid en offentlig disputation försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Forskarutbildningen i ämnesdidaktik ger en möjlighet att utforska olika aspekter av undervisning och lärande i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

HSD utgör en tvärvetenskaplig forskarmiljö som undersöker undervisning och lärande inom flera humanistiska ämnen i förskola, skola och högre utbildning. Detta innefattar både empiriska, teoretiska och värdeorienterade perspektiv på bildning. För att vara behöriga ska våra doktorander bland annat ha kompetens från ämnesdidaktik och från ämnesstudier inom de aktuella områdena religion, historia, samhällskunskap, geografi och estetiska läroprocesser (musik, drama och bild).

Antagningsprocess

Antagning till forskarutbildning sker efter att institutionsstyrelsen har beslutat om utlysning av plats i samband med universitetets centrala doktorandutlysning under våren. Bedömning av inkomna ansökningar sker av två disputerade ämneskompetenta enligt bedömningsgrunderna i annonsen. Prefekt sammanställer motiveringen och institutionsstyrelsen beslutar om antagning.

För närvarande är inga utlysningar planerade. 

Utlysningar av doktorandplatser publiceras här

Läs mer:

isp
Doktorandkurser
för doktorander ch handledare
Våra doktorander