Nytt par-doktorandprojekt med fokus på astronomi

Institutionen för ämnesdidaktik lyser ut en ny doktorandtjänst med uppdraget att forska på temat "fysik för observation och visualisering av galaxer i det kosmiska sammanhanget". Tanken är att doktoranden ska arbeta tillsammans med en annan person vid Institutionen för astronomi.

Galax i rymdatmosfären
Foto: Mostphotos

Naturvetenskapliga fakulteten beslutade för en tid sedan att bevilja medel för att stärka forskningen inom de naturvetenskapliga ämnena. Med anledning av sammanslagningen av alla ämnesdidaktiska institutioner kommer detta arbete nu att bedrivas inom Institutionen för ämnesdidaktik.

Uppdraget handlar om att skapa ett par-doktorandprojekt mellan Institutionen för ämnesdidaktik och Institutionen för astronomi. Temat är "fysik för observation och visualisering av galaxer i det kosmiska sammanhanget". Tanken är att de båda doktoranderna ska arbeta tillsammans inom detta område, men med fokus på olika perspektiv.

 

Utveckla astronomilärandet vid högskolan

– Det övergripande syftet med hela projektet är att vi vill bli bättre på att utbilda astronomer, berättar John Airey som kommer att vara handledare för doktoranden vid Institutionen för ämnesdidaktik. Forskning kring lärande i astronomi har hittills mest behandlat innehåll på skolnivån, som till exempel elevers förståelse av solsystemet, årstider, månens faser, och så vidare. I detta doktorandprojekt vill vi höja nivån och utveckla astronomilärandet vid högskolan.

– Doktoranden på vår institution kommer framför allt att titta på vad som är viktigt att lära sig för att en student ska bli en bra astronom, förklarar John Airey. Inledningsvis kommer doktoranden att inventera de olika representationerna som används vid observation och visualisering av galaxer, för att bättre förstå vilken roll dessa fyller i astronomfältet. Frågan är sedan vilken roll dessa representationer spelar för studentens lärande. Hur ska man förmedla kunskapen för att få studenten att se på saker som en astronom gör?

– Doktoranden på Albanova kommer att ha ett mer renodlat astronomiskt perspektiv och undersöka fysiken hos galaxer som bildar stjärnor i onormala hastigheter, berättar John Airey. Denna doktorand ska även utforska den tredje dimensionen för en bättre förståelse av hur galaxer bildas och utvecklas över kosmisk tid. Data kommer att samlas in från toppmoderna anläggningar som Very Large Telescope (VLT) i Chile och rymdteleskopen Hubble och James Webb, där vi har privilegierad dataåtkomst.

 

Många fördelar att jobba tillsammans

– Det finns många fördelar med att doktoranderna läser kurserna tillsammans och deltar i varandras forskningsmiljöer, menar John Airey. Då kan de lära av varandra och på det sättet dra nytta av detta i sitt eget arbete. Genom att fördjupa sig i varandras kunskapsområden tror vi att de kan få ovärderliga erfarenheter för en framtida karriär inom akademin.

– Doktorandtjänsterna lyses ut i april 2022, berättar John Airey. Planen är sedan att de nya doktoranderna ska komma igång och jobba senast 1 september. Jag ser mycket fram emot att komma igång med arbetet, och det ska bli spännande att se vilka som kommer att söka.