ULF försöksverksamhet: Tio idéer har beviljats medel för att utveckla nya forskningsprojekt!

SU:s lokala samordningsgrupp för ULF har beslutat att fördela stimulansbidrag till tio projektidéer för undervisningsutvecklande forskningsprojekt. Några av idéerna bygger på redan etablerade samarbeten, medan andra är helt nya.

De projekt som beviljats medel rymmer forskningsidéer inom ramen för undervisning i förskola, grundskola och gymnasieskola. Projekten spänner över en stor bredd av ämnesområden – och omfattar bland annat undervisning som ska stärka förmågan och lusten att läsa skönlitteratur, öka förståelsen för klimat och klimatförändringar, och om musikens potential för att stötta integration.

Projektidéerna kommer från forskare och lärare vid Stockholms universitet, samt de skolhuvudmän som ingår i samarbetet kring ULF försöksverksamhet. Syftet med stimulansbidragen är att stödja utvecklingen av forskningsprojekt i skolan, som kombinerar utmaningar som lärare möter i sin yrkesutövning med innovativa forskningsidéer som kan bidra till skolans utveckling.

 

Många idéer med unika möjligheter

Maria Andrée.
Maria Andrée. Foto: Eva Dalin.

– Jag tycker att det är jätteroligt att vi fått in så många spännande idéer, säger Maria Andrée som är ordförande i SU:s samordningsgrupp för ULF. Det visar att det finns ett brett intresse för undervisningsutvecklande forskning – både här på SU och i skolan.

– Särskilt glädjande är det att vi har ett projekt som fokuserar på undervisning i fritidshem. Där har vi tidigare inte haft några projekt inom ULF.
 
– Det är också fantastiskt att se vilken vetenskaplig kompetens i form av forskarutbildade lärare som finns i skolan idag, fortsätter Maria. Det öppnar upp
för unika möjligheter att utveckla forskning om undervisningen i skolan som kan göra skillnad för eleverna.

 

Beviljade stimulansbidrag:

 • Textuniversum – 50 000 kronor
  Med Björn Kindenberg (Grimstadskolan, Stockholms stad och STLS) och Anna-Maija Norberg (FoU-enheten Stockholms stad, STLS samt affilierad Institutionen för ämnesdidaktik).
 • Sexualitet, samtycke och relationer på låg- och mellanstadiet – 50 000 kronor
  Med Auli Arvola Orlander (Institutionen för ämnesdidaktik) och Sara Planting-Bergloo (Globala gymnasiet, Stockholms stad och STLS)
 • Integration genom meningsskapande – 49 435 kronor
  Med Mikael Persson (Institutionen för pedagogik och didaktik).
 • Språkundervisning för de yngsta barnen – 50 000 kronor
  Med Anna Palmer (Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen).
 • Didaktisk modellering av undervisning som stödjer elevers kunnande i att använda naturvetenskapliga modeller för att beskriva och förklara klimat och klimatförändringar – 48 500 kronor
  Med Per Anderhag (FoU-enheten Stockholms stad, STLS samt affilierad Institutionen för ämnesdidaktik) och Cecilia Dudas (Globala gymnasiet, Stockholms stad).
 • Normmedvetet arbete i fritidshem – 50 000 kronor
  Med Eva Kane (Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen).
 • Att etablera ett funktionellt källbegrepp genom frågedriven historieundervising för högstadiet och gymnasiet – 50 000 kronor
  Med Patrik Johansson (Globala gymnasiet, Stockholms stad), Ulrik Holmberg (Globala gymnasiet, Stockholms stad) och Steven Dahl (Institutionen för ämnesdidaktik).
 • Fiktionsläsningens roll i ämnessamspel med historia och religion – 50 000 kronor
  Med Therese Britton (Globala gymnasiet, Stockholms stad), Maria Johansson (Globala gymnasiet, Stockholms stad), Anna Pettersson (Globala gymnasiet, Stockholms stad), Emma Sandberg Andrasko (Globala gymnasiet, Stockholms stad) och Joakim Sergler (Globala gymnasiet, Stockholms stad).
 • Action! From language display to language use – 50 000 kronor
  Med Jessica Berggren (Hjulsta grundskola, Stockholms stad, STLS samt affilierad Institutionen för ämnesdidaktik), Maria Håkansson Ramberg (Uppsala universitet), Silvia Kunitz (Linköpings universitet) och Karina Pålsson Gröndahl (Mariaskolan, Stockholms stad).
 • Återkoppling i tre praktisk-estetiska ämnen - en komparativ studie i materiella undervisningspraktiker – 49 032 kronor
  Med Viveca Lindberg (Specialpedagogiska institutionen och STLS) och Camilla Gåfvels (STLS och Konstfack).