Undervisning höstterminen 2021 - delvis distans, delvis campusförlagd

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) kommer under höstterminen 2021 (2021-08-30 - 2022-01-16) bedriva en stor del av undervisningen online, dvs på distans via zoom. Några kurser kommer helt eller delvis att ges på campus.

Du som är student på MND kommer att få information i kurskallelser och scheman om vad som gäller för just din kurs.

VFU-kurserna kommer genomföras ute i skolor på vanligt sätt.


Mer information

Om VFU

Tips om att studera hemifrån

Den senaste informationen från universitetet om covid-19

 

På denna sida