Undervisning vårterminen 2022 - delvis distans, delvis campusförlagd

Institutionen kommer under vårterminen 2022 bedriva en del av undervisningen online, dvs på distans via zoom. De flesta kurser kommer helt eller delvis att ges på campus. För pågående kurser finns aktuell information på respektive kurssida i Athena.

Du som är student på institutionen kommer att få information i kurskallelser och scheman om vad som gäller för just din kurs.

VFU-kurserna kommer genomföras ute i skolor på vanligt sätt.


Mer information

Om VFU

Tips om att studera hemifrån

Den senaste informationen från universitetet om covid-19

 

På denna sida