FAQ - De vanligaste frågorna om Nationalekonomi I

Här hittar du de vanligaste frågorna om kurserna på Nationalekonomi I. Är du ny student på Stockholms universitet så kolla på sidorna under fliken Ny student där du hittar viktig information om vad du behöver göra innan kursstart. Fliken Under utbildningen innehåller även en del praktiskt information. Är du antagen och registrerad på Nationalekonomi I så finns all material och information om själva kursen på Athena.

 

Hur registrerar jag mig?

Vi använder webbregistrering. Något fysiskt upprop sker inte.

Registrering online via ditt Ladok-konto

Var hittar jag scheman för Nationalekonomi 1?

Vid Stockholms universitet används TimeEdit som schemavisare och alla bokningar visas i realtid. Ditt personliga schema är ett samlat schema som endast visar scheman för de kurser du är registrerad på den här terminen.

Hitta ditt schema

Om du inte ser ditt schema, eller inte är inloggad, går det bra att söka ut scheman själv på TimeEdit.

Vad är det för undervisning på kurserna?

På kurserna ges undervisning i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Inom Nationalekonomi 1 undervisar våra lärare på svenska.

Är undervisningen på Nationalekonomi 1 obligatorisk?

Nej, ingen undervisning är i sig obligatorisk.
Vi hoppas att så många studenter som möjligt vill ta del av de olika formerna av undervisning för sitt eget lärandes skull då undervisningsformerna är anpassade för kursernas innehåll och progression. Därför rekommenderar vi att du kommer väl förberedd till både föreläsningar och övningar samt seminarieserien.

Hur hoppar jag av studierna?

Du lägger in avbrott själv via Ladok.

Avbrott i studierna

Jag har läst kursen tidigare och vill läsa igen, hur gör jag då?

Då behöver du omregistrera dig, kontakta kursadministratören för aktuell kurs för mer information.

 

Aktuell information och kursinnehåll finns tillgänglig via kurssajten Athena.

Logga in i Athena med ditt universitetskonto

 

Behöver jag anmäla mig till tentor och duggor?

Ja, du måste alltid anmäla dig till varje tillfälle du vill skriva! Som oanmäld får du inte skriva tenta eller dugga.

Examensinformation Nationalekonomi I

Jag har läst kursen tidigare och vill endast skriva om tenta och/eller dugga, behöver jag omregistrera mig?

Du behöver vara omregistrerad för att skriva tenta eller dugga. Kontakta kursadministration.

Behöver jag legitimation när jag skriver tenta eller dugga?

Ja, du måste alltid ha med dig giltig legitimation (pass/ID/körkort) för att skriva tentamen eller dugga vid Stockholms universitet. Detta är en säkerhetsåtgärd och för att förhindra fusk.

 

Var hittar jag tentafrågor och duggafrågor efter skrivningen?

De publiceras på Athena.

Kommer det att publiceras facit till tentan eller duggan?

Om svarsmallar finns tillgängligt laddar vi upp de på Athena. Om det inte finns en svarsmall så laddar vi upp exempel på studentsvar (A-B) om det finns efter rättning.

Gäller mina duggapoäng även om jag inte klarat alla prov och påverkar de tentaresultatet?

Varje dugga och tentamen är enskilda examinationer som var och en ger dig högskolepoäng (hp). Dessa hp behåller du alltid.
På en dugga kan man få antingen godkänt (G) eller underkänt (U). Eftersom det är enskilda examinationer påverkar duggabetyget därför inte tentabetyget på något sätt, tänk däremot på att ditt helkursbetyg - slutbetyg - baseras på betyget från tentamen.
Kom även ihåg att du kan inte få ditt helkursbetyg rapporterat föränn du har fått godkänt i alla tre examinationer för varje kurs.

Vad gäller för omtentor?

På samtliga kurser ges en ordinarie tentamen och en omtentamen per kurs varje gång kursen ges.

Examensinformation Nationalekonomi I

Hur länge räcker mina seminariepoäng (credit)?

Din credit från seminarieserien gäller aktuell termin då den är intjänad och för den terminens ordinarie tentamen samt omtentamen. Har du credit från en tidigare termin kan du alltså inte föra över den. Om du saknar credit har du möjlighet att besvara s.k. creditfråga på tentamen.

Hur får jag ut resultatintyg?

Resultatintyg får du ut från Ladok. Intyg går att få på både svenska och engelska. Du kan välja att skriva ut resultatintyget från Ladok eller spara ned det som PDF.

Jag har fått ett godkänt betyg på en tenta och nu vill jag skriva om för ett högre betyg, får jag det?

Nej, så kallad "plussning" tillåts inte vid Stockholms universitet. Har du fått ett godkänt resultat på en tentamen (lägst E) kan du inte skriva om. Du kan därför heller inte anmäla dig till examinationer där du redan fått godkänt.

Sök bland våra utbildningar