Tidigare verksamhet

Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning - SoRAD

Verksamheten vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) startade 1999 som ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med uppgift att initiera och bedriva socialvetenskaplig forskning inom alkohol- och drogområdet. Efterhand breddades SoRAD:s forskningsområde till att även inkludera tobak och spel. Vid SoRAD bedrevs ingen egen undervisning.

SoRAD:s tidigare verksamhet med forskning, publikationer, samarbeten och styrdokument finns tillgänglig här - se respektive underavdelning.

Kontakt

Prefekt
Mikael Rostila
08-16 44 16
mikael.rostila@su.se

Ställföreträdande prefekt
Jenny Cisneros Örnberg
08-16 36 03
jenny.cisneros@su.se

Kontaktinformation för SoRAD

Föreståndare:
Jessica Storbjörk
Telefon: 08-16 14 68
E-post: jessica.storbjork@su.se