Professor Mikael Rostila, Institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Tillsammans med forskare vid University of Glasgow och University of Essex har Mikael Rostila beviljats ERC Starting Grant, en EU-finansiering inom programmet Horizon 2020. Det femåriga forskningsprojektet "Health Equity of Economic Determinants (HEED): Developing a Pan-European microsimulation model" finansieras med 1,3 miljoner pund, med start i januari 2021. Projektet kommer att vara baserat vid University of Glasgows MRC / CSO Social and Public Health Sciences Unit under ledning av professor Vittal Katikireddi, som tillsammans med sina båda samarbetspartners i Essex och Stockholm kommer att titta på effekterna av beskattning och social trygghet på befolkningens hälsa och dödlighet i hela Europa.

Det prestigefyllda startbidraget ERC Starting Grant ger en möjlighet att utveckla en datormodell för att förutsäga vilken inverkan olika europeiska regeringars politik kommer att ha på ojämlikheter i hälsa. Arbetet kommer att spänna över flera discipliner och integrera perspektiv från epidemiologi, folkhälsa, ekonomi, statistik, datormodellering och socialpolitik.

Forskning inom folkhälsovetenskap

Mikael Rostila är professor i folkhälsovetenskap, docent i sociologi och prefekt vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Mikael leder, bland annat, ett stort forskningsprogram "Sociala determinanter för hälsa hos individer med utländsk bakgrund (SMASH)", som är finansierat av FORTE.

Vittal Katikireddi är professor vid University of Glasgows MRC/CSO Social and Public Health Sciences Unit samt gästforskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap, och har sedan tidigare ett mångårigt samarbete med olika forskare vid institutionen.

Mer information om European Research Council: erc.europa.eu