Photo: Mostphotos

Möta utmaningar och minska spelproblem (REGAPS)

Överdrivet spel om pengar har under de senaste årtiondena alltmer kommit att erkännas som ett problem runt om i världen, särskilt med tanke på den ökade tillgängligheten av spel om pengar på internet. Behovet av kunskap om hur spelproblem påverkar individer, familjer och samhällen har därmed ökat. Inom forskningsprogrammet REGAPS tittar forskare från Stockholms universitet på dessa frågor, tillsammans med forskare från Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och Folkhälsomyndigheten.

Intervju om forskningsprogrammet

Flera av de forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap som medverkar i REGAPS har intervjuats av Stockholms universitet om hur forskningen kring spel om pengar och spelproblem är upplagd -
artikeln finns tillgänglig via Stockholms universitet forskningsnyheter. Där går det att ta del av en lite utförligare beskrivning av den forskning som bedrivs inom REGAPS.
Till artikeln: Forskning som ska minska spelproblem.

Om REGAPS

REGAPS (Responding to and Reducing Gambling Problems Studies) är ett sexårigt forskningsprogram som startade 2017, under finansiering av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

Eva Samuelsson och Jenny Cisneros Örnberg. Foto: Niklas Björling

Jenny Cisneros Örnberg leder programmet där 14 forskare och 2 doktorander ingår. De flesta av forskarna är vid Stockholms universitet men även forskare vid Karolinska Institutet (Centrum för psykiatriforskning), Göteborgs universitet och Folkhälsomyndigheten ingår. Programmet innefattar fem olika forskningsområden, där en rad olika studier genomförs, för att följa utvecklingen och öka kunskapen om hur reglering, prevention, bedömning och behandling av spelproblem kan förbättras, både på det individuella planet och ur ett större samhällsperspektiv.

Läs mer om REGAPS forskningsprogram vid Institutionen för folkhälsovetenskap