Folk som använder mobiltelefon
Ungdomar ägnar sig åt annat än att dricka alkohol. Foto: Mickes fotosida/Mostphotos

 

Ungdomar i Sverige idag dricker mindre alkohol än tidigare, dessutom har andelen unga som väljer att helt avstå från att dricka alkohol ökat. En av anledningarna är tidsbrist, det finns helt enkelt inte tid över för att dricka. Den ökade användningen av sociala medier påverkar också, och att det finna en ökad medvetenhet kring hälsa och träning. Dessutom umgås ungdomar mer med sina föräldrar, vilket ger föräldrarna bättre kontroll över sina ungdomars aktiviteter.

Forskare vid Institutionerna för folkhälsovetenskap, socialt arbete och Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet har intervjuat 49 svenska ungdomar – en grupp som dricker alkohol och en grupp som helt avstår att dricka – för att undersöka vilka olika faktorer som kan ligga till grund för denna kraftiga minskning av ungdomars alkoholkonsumtion.

Jukka Törrönen, Professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Photo: Niklas Björling

– Vi ser att grupptrycket att dricka har minskat och konkurrerande aktiviteter tagit över. Den kulturella inställningen att dricka verkar ha förändrats bland ungdomar, så att dricka alkohol har förlorat sin tidigare obestridda symboliska kraft som ett steg in i vuxenlivet, säger Jukka Törrönen, forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap och huvudförfattare till studien.

– Det finns också tecken på en tidigare mognad av ungdomarna jämfört med tidigare generationer, de verkar mer ansvarsfulla, reflekterande och vuxnare som personer. Till exempel visar vår forskning att unga är väl medvetna om hälsoriskerna som är relaterat till drickandet och känsliga för sina föräldrars förväntningar, säger Jukka Törrönen.

Om studien

Jukka Törrönen är forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap och projektledare för forskningsprojektet Varför dricker unga människor mindre än tidigare? Inom ramen för projektet publicerades “Why are young people drinking less than earlier? Identifying and specifying social mechanisms with a pragmatist approach” online den 10 december 2018 i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Drug Policy.

Medförfattare i artikeln är

Filip Roumeliotis (Kriminologiska institutionen), Eva Samuelsson, (Institutionen för social arbete) samt Ludwig Kraus och Robin Room vid Institutionen för folkhälsovetenskap, samtliga forskare är verksamma vid Stockholms universitet.