Kursen riktar sig till dem som har förkunskaper i portugisiskans grammatik och ordförråd. Under kursen får studenten grundläggande muntlig och skriftlig språkfärdighet i portugisiska och kunskaper om det portugisiska språkets struktur och funktionssätt och om de portugisiskspråkiga ländernas kultur, litteratur, historia och samhällsförhållanden.

V19 Schema | Kursplan och anmälan