Jag kunde konstatera att skriftförtrogenheten i tidig medeltid varit betydligt mera spridd än man tidigare föreställt sig, att kungamaktens och lagmännens bruk av skriftliga handlingar hade stor betydelse för skriftbrukets spridning, att den administrativa byråkratins skriftbruk främjade spridningen av bruket av skriftliga uttryckssätt och att skriftfästningen av lagarna på svenska hade stor betydelse för skapandet av ett svenskt administrativt skriftspråk.

ProjektledareInger Larsson

Finansiär: Projektet finansierades ursprungligen av Stockholms universitet inom ramen för den s.k. särskilda resursen.

Senaste publikationer

Den medeltida skriftkulturen i Sverige. Genrer och texter (2010)
Förlag: Runica et Medievalia: Scripta Maiora

 

Utrecht Studies in Medieval Literacy

(Utrecht universitets webbplats):

  • Utrecht Studies in Medieval Literacy
  • Pragmatic Literacy and the Medieval Use of the Vernacular: The Swedish Example (2009)
  • Along the Oral-Written Continuum (2010)
  • Spoken and Written Language (2013)

 

Publikationer inom ämnesområdet

Publikationer Nordisk medeltidsliteracy (56 Kb)