Norrthon, Stefan

Stefan Norrthon

Doktorand i nordiska språk, med en fil. mag. i svenska, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Forskningsintressen

Sociolingvistik, textanalys, samtalsanalys, multimodalitet.

Aktuellt avhandlingsarbete

Mitt avhandlingsarbete handlar om teaterns repetitionsprocess, som kan ses ur två sammanhängande perspektiv: Som å ena sidan en kommunikativ situation, vilken kan studeras med fokus på skådespelares interaktion och arbete med att forma pjäsens roller, och å andra sidan som en process av teckenproduktion, där semiotiska resurser provas, värderas och sätts samman till en helhet.

Dessa två perspektiv hänger samman genom att interaktionen syftar till att producera tecken, samtidigt som tecken (text, gester, scenografi etc.) konstituerar och påverkar interaktionen.

Undervisning

På institutionen har jag undervisat i Framträdande och retorik.

Övriga uppdrag

Doktorand

Stefan Norrthon

Stefan Norrthon. Foto: Johan Asplund

Rum: D 566
Telefon: 08-16 39 81
Fax: 08-15 85 33
E-post: stefan.norrthon@su.se
Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/norrthon_stefan

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

Puff doktorandhandboken - Kolla dina rättigheter
Biblioteket
Forskningsdatabasen
Uppklädda studenter håller i fanor i Blå hallen Stadshuset Foto: Clément Morin

Installations- och promotionshögtid för nyblivna doktorer

Efter disputation är det dags för promotion; en offentlig och högtidlig ceremoni då bevis på doktorsvärdighet delas ut. Promotion hålls en gång om året i Stockholms stadshus, och alla som har tagit ut sin doktorsexamina bjuds in. Promotionen brukar vara i slutet på september.