Stockholms universitet

Statistik

Vill du ha ett spännande jobb och vara eftertraktad på arbetsmarknaden? Som statistiker har du tillgång till en bred arbetsmarknad.

Ämnesbeskrivning

Vi lever i ett informationssamhälle där data har blivit en av våra mest värdefulla resurser. Teknologisektorn och artificiell intelligens lyfts ofta som datadrivna succéhistorier, men insamling och analys av data är centrala för alla delar av näringslivet och offentlig sektor. Finanssektorn använder historiska data för att göra prognoser; samhällsplanering bygger på enkätundersökningar och mätningar av trafik och beteenden; marknadsföring görs allt smartare genom analys av köpmönster på internet och data från mataffärens självscanning.

Som statistiker är du hett eftertraktad på arbetsmarknaden eftersom du just är specialist på dataanalys. Ditt arbete består av en spännande blandning av tillämpad matematik, programmering och intressanta samarbeten med specialister från andra ämnesområden.

Du får träna dig i att kritiskt granska, diskutera och utvärdera resultat. Dina färdigheter med statistisk programvara och programmering fördjupas under studierna, och många av våra studenter får jobb som data scientist efter avslutad utbildning. Institutionen bedriver forskning inom bl.a. data science och maskininlärning, försöksplanering och officiell statistik.

Arbetsmarknad och karriär

Statistiker rankas numera som ett av de allra mest eftersökta yrkena på arbetsmarknaden och anses vara ett framtidsyrke. Statistiker behövs i både offentlig sektor och inom privata företag. Några exempel på arbetsplatser är finansmarknaden, opinionsinstitut, och teknologiföretag inom data science.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i statistik kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i statistik kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Institutionens forskning är uppdelad i tre profilområden – allmän statistikproduktion, bayesiansk inferens och design av planerade försök. Dessa tre profilområden baseras på de professurer vi har på institutionen. Forskning bedrivs även inom områden som inte klassificeras in i profilområdena.

Allmän statistikproduktion

Forskningsområdet innefattar en mängd delområden som t ex urvalsdragning, konstruktion av frågeformulär, integritetsskydd och intervjuarutbildning. Institutionen har en lång tradition av detta forskningsområde. Viktig aktuell litteratur på området är skriven av våra medarbetare.

Bayesiansk inferens

Bayesiansk inferens har varit på stark frammarsch de senaste 20-25 åren inom både praktisk och vetenskaplig statistik. Grundtanken är att all inferens ska ta hänsyn till tidigare kunskaper och ska användas som en grund för beslut. På intuitionen har vi i många år forskat och doktorerat inom ämnet.

Design av planerade försök

Planerade försök bedrivs inom en rad områden, såsom medicin och tillverkningsindustri men kommer mer och mer till användning även inom beteendevetenskaper och ekonomi. Statistiska metoder kan förbättra designen av planerade försök. Vi har en expertgrupp med erfarenhet både inom teori och för tillämpningen av dessa metoder.