Livslångt lärande

Vare sig det är för kompetensutveckling inom ditt nuvarande arbete, gradvis omskolning eller bara för skojs skull kanske du vill läsa några kurser i fysik utan att läsa ett helt program. Till exmpel om du är lärare och vill komplettera för behörighet att undervisa i fysik eller naturkunskap. Det finns också möjlighet att få studiemedel för kompetensutveckling från CSN.

Foto: Jens Olof Lasthein

Fysikum erbjuder hela utbildningsprogram såväl som enstaka kurser i fysik. Programmen vänder sig i första hand till dig som vill ta ut en examen, och ger både bredd och djup inom fysiken. För dig som istället är intresserad av ett specifikt område ger vi fristående kurser på alla nivåer.

Numera kan du också få bidrag från CSN för kompentutveckling genom omställningstödet.

Här hittar du information om omställningsstudiestöd

 

Bygg på din ämneskompetens

Är du lärare men skulle vilja utöka din kompetens inom fysik eller kanske till och med bygga på din behörighet för att undervisa i fler årkurser. Vi erbjuder flera kurser som kan läsas som fristående kurser på olika nivåer. Alla vår kurser och program hittar du här: 

Våra utbildningar

Har du frågor kring kurserna, antagning och ansökan kontakta gärna studievagledare@fysik.su.se.

 

Du som vill utöka din lärarkompetens i fysik från högstadielärare till gymnasielärare i fysik har möjlighet att göra det hos oss. Vår sommarkurs i kvantmekanik är en bra start för att börja kompletera om du uppfyller behörighetskraven.

Därefter kan du komplettera med så mycket poäng du behöver med kurser som normalt ligger under tredje året på kandidatprogrammet i fysik förutsatt att du uppfyller behörighteskraven. Du kan till exempel kan du läsa upp 45 hp i fysik så här:

Kvantmekanik, distans (FK5033)

Datalogins fysik (FK5035)

Atom- och Molekylfysik (FK5023)

Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi (FK5024)

Statistisk mekanik och kondenserad materia (FK5025)

Projekt inom experimentell modern fysik (FK5026)

 

Du som vill förbättra din kompetens som högstadielärare med fokus på laboration kan du läsa Experimentell fysik (FK5021) eller den nya kursen Utveckling av laborationer för fysiklärare - distans (FK5034).

Vill du också breda dina kunskaper inom fysik och dyka in i kvantfysikens värld kan du läas vår kvällskurs kvantfysikens principer. Under kursen lär du dig hantera kvantmekanikens formalism och de centrala begreppen inom teorin genom studier av enkla system. 

Kvantfysikens principer (FK2003)

Vi ebjuder numera också en grundläggande kurs i datalogi som ger en introduktion till grunderna för signalering och brus, inklusive krafter och enheter. 

Datalogins fysik (FK5035)

Fysikum ger även ett antal fristående kurser, som inte kräver tidigare universitetsstudier i matematik eller fysik, för den intresserade allmänheten. Kurserna är oftast på kvällstid men några ges också under sommaren.

Kvälls- och orienteringskurser

 

Du som vill fortbilda dig som gymnasielärare finns det flera kurser på grund och avancerad nivå hos oss att läsa, förutsatt att du uppfyller förkunskapskraven. Här finns några exempel på kurser inom aktuella forskningsområden:

Utveckling av laborationer för fysiklärare - distans (FK5034)

Datalogins fysik (FK5035)

Maskininlärning för fysiker och astronomer (FK7068)

Kosmologi och astropartikelfysik (FK7050)

Kvantkemi (FK7059)

Kvantoptik (FK7047)

Detektorfysik (FK7056)

Optik och laserfysik (FK7046)

Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer (FK7052)

 

Du hittar alla kurser vi erbjuder här

Våra utbildningar

För dig som redan är eller vill utbilda dig till naturkunskapslärare på gymnasienivå och behöver behörighet i fysik inom naturkunskapsämnet så har vi en kurs på 15 hp för dig. Kursen ges på halvfart och är anpassad så att du som är yrkesverksam ska kunna delta. Kursen är också öppen för dig som helt enkelt vill fördjupa dina kunskaper i fysik.

Naturkunskap för gymnasielärare - fysik (FK2010)

 

Byt inrikting i arbetslivet

Du som vill byta inriktning och i arbetslivet och har en fysikutbildning kan läsa en praktikkurs. Kursen består i deltagande under handledning i praktisk verksamhet med anknytning till fysik på ett företag, en myndighet eller en annan arbetsplats. 

Praktik i fysik 7,5 hp (FK8026)

Praktik i fysik 15 hp (FK8039)

Du kan läsa den enskilt eller kombinera praktikusen i ett kursblock med fördjupning inom datalogi och maskininlärning för att få en inblick i hur AI kan användas. Kurser kan kombinaras på följande sätt så får du ihop en termins helttidstudier (30 hp):

Praktik i fysik 15 hp (FK8039)

Datalogins fysik 7,5hp (FK5035)

Maskininlärning för fysiker och astronomer 7,5 hp (FK7068)

 

Kontakt

 

Studievägledning

Hos studievägledningen kan du få svar på frågor om anmälan och antagning, kurser och förkunskapskrav eller vad som gäller för examen. Om du hamnat efter i dina studier är du välkommen att kontakta studievägledningen för att lägga upp en individuell studieplan. Du kan också ställa frågor om arbetsmarknaden efter studierna.

Utbildningskoordinator
Utbildningskoordinator
 

Studentexpeditionen

På Studentexpeditionen kan du som student eller blivande student få information och hjälp med frågor som rör studier på Fysikum. Här kan du anmäla dig till tentamina, göra omregistreringar på en kurs, få underskrivna LADOK-intyg och registreringsbevis samt kvittera ut passerkort. Det är också hit du ska vända dig om du gör avbrott på en kurs eller vill anmäla studieavbrott från ett program. På Studentexpeditionen hämtar du också återlämnade laborationsrapporter och tentor samt köper kompendier. Gamla tentamensskrivningar och lösningar finns att låna på expeditionen för kopiering.

Studentexpeditionen

Sök bland våra utbildningar