Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring lärarutbildning. Om du har frågor om studiegång, tillgodoräknande, studievägledning och dylikt vänder du dig till den programansvariga institutionen. Nedan hittar du information om olika institutioner som samarbetar kring lärarutbildningen vid Stockholms univeritet.

Nedan hittar du kurshemsidorna för fristående kurser och de kurserna som HSD ger inom olika programmen.

Kurser inom

Programansvarig instituion 

Fristående kurser HSD
Grundlärare Fritidshem
BUV
Grundlärarprogrammet 4-6 MND
Grundlärarprogrammet F-3 ISD
Kandidatprogram Drama HSD
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) HSD
Lärarlyftet II HSD
Magisterprogram Drama HSD
Masterprogram i de estetiska och SO- ämnenas didaktik HSD
ULV och VAL Sektionen för uppdragssamordning
Äldre lärarprogram HSD
Ämneslärarprogram HSD