Handledarkurserna är en viktig del i att kunna tillgodose lärarutbildningens behov av utbildade handledare till våra lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda del av utbildningen (VFU). Kurserna är högskolekurser på avancerad nivå som ger 7,5 högskolepoäng. För att bli antagen krävs lärarexamen samt minst två års dokumenterad lärartjänstgöring.

 

HSD:s utbud av handledarkurser

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7,5 hp

Kursen (HV427F) är en fristående kurs om 7,5 högskolepoäng inom området utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik. Kursen ges på kvartsfart, är upplagd på 6 eftermiddagsseminarier och riktar sig till grundskolelärare.

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen, 7,5 hp

Kursen (HV428F) är en fristående kurs om 7,5 högskolepoäng inom området utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik. Kursen ges på kvartsfart, är upplagt på 6 eftermiddagsseminarier och riktar sig till ämneslärare.

Fördjupningskurs i handledning i lärarprofessionen, 15 hp

Kursen vänder sig dels till lärare som fungerar som handledare för lärarstudenter, dels till lärare med uppdrag och ansvar att leda utvecklingsarbete i skolan. Behörighetskrav är kursen Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen (7,5 hp) eller motsvarande. Kursen ger en fördjupning av teorier och metoder avseende handledning i professionsutveckling och består av två delkurser. Delkurs 1 behandlar ämnesdidaktiska och bedömningsteoretiska perspektiv och delkurs 2 behandlar didaktiska perspektiv med inriktning mot handledningens relationella villkor och möjligheter.

VFU-samordnare?

Är du VFU-samordnare och vill att en handledarkurs ska ges lokalt i kommun eller på skola, läs då informationsbladet här (bilaga kommer inom kort) och kontakta HSD:s VFU-ansvariga Cecilia Netje.

 

Pågående kurser och kurser som förväntas starta 2017

Kontakta handledarkurs@hsd.su.se vid frågor eller intresseanmälan.

Start VT 2018

Kurskod

Kursstart

Kursslut

Status

Österåker HV427F 2018-01-22 2018-05-02 pågår
Stockholms universitet (campus) HV427F 2018-01-31 2018-05-21 pågår
Kungsholmen HV426F 2018-03-26 2018-10-19  

 

 

Start HT 2017

Kurskod

Kursstart

Kursslut

Status

Danderyds kommun HV427F 2017-08-28 2018- Pågår
Östermalm HV427F 2017-08-31 2018-02-22 Pågår
Alviksskolan HV427F 2017-09-xx 2018- Pågår
Haninge kommun HV427F 2017-09-05 2018, v12 Pågår
Tumba gymnasium HV428F 2017-09-19 2018-04-30 Pågår
Helenelundsskolan HV427F 2017-09-19 2018-04-17 Pågår
Bäckahagen/Skarpnäck HV427F 2017-09-20 2018-04-25 Pågår
Upplands-Bro HV427F 2017-09-26 2018-04-24 Pågår
Nya Elementar (Bromma) HV427F 2017-09-12 2018, v22 Pågår
Norrmalm HV427F 2017-10-03 2018-03-20 Pågår
 
 

 

Start VT 2017

Kurskod

Kursstart

Kursslut

Status

Fredrika Bremer, Haninge CH428F 2017-01-18 2017-05-31 Avslutad
Botkyrka kommun CH427F 2017-01-23 2017-11-19 Avslutad
Vallentuna kommun CH427F 2017-01-24 2017-05-23 Avslutad
Sollentuna gymnasium HV427F 2017-03-13 2017-11-07 Avslutad

 

Start 2016

Kurskod

Kursstart

Kursslut

Status

Campus SU CH428F 2016-01-28 2016-05-11 Avslutad
Bandhagen CH427F 2016-02-25 2016-06-05 Avslutad
Upplands Väsby / Sollentuna CH427F 2016-04-04 2016-11-16 Avslutad
Rinkeby / Kista / Tensta CH427F 2015-12-09 2016-11-11 Avslutad
CAMPUS SU CH428F 2016-09-05 2016-01-25 Avslutad
Hässelby-Vällingby / Spånga-Tensta CH427F 2016-06-01 2017-01-15 Avslutad
Solna gymnasium CH428F 2016-08-15 2017-02-26 Avslutad
Pershagenskolan (Södertälje) CH427F 2016-06-13 2017-03-05 Avslutad
Solna Stad CH427F 2016-09- 2017-03-26 Avslutad
Nacka kommun CH427F 2016-08-15 2017-04-07 Avslutad
Helenelundsskolan (Sollentuna) CH427F 2016-09 2017-04 (v.16) Avslutad
Fryshuset CH428F 2016-11-18 2017-04-28 Avslutad
Myrsjöskolan (Nacka) CH427F 2016-06-13 2017-04-30 Avslutad
Sundbyberg / Upplands Bro CH427F 2016-09 2017-04 (v.17) Avslutad
Alviksskolan CH427F 2016-09 2017-04 (v.17) Avslutad
Värmdö kommun  CH427F 2016-11-10 2017-05-04 Avslutad
Kunskapsskolan (Globen)  CH427F 2016-11-21 2017-05-31 Avslutad
Lugnets skola (Hammarby sjöstad) CH427F 2016-09 2017-05 (v.17) Avslutad
Lidingö kommun CH427F 2016-10-27 2017-09 (v.39) Avslutad
Åva gymnasium (Täby) CH428F 2016-10-31 2017-11 (v.46)

Avslutad